A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» КМР

Дата: 06.11.2020 11:41
Кількість переглядів: 1935

Кілійська міська рада відповідно до рішення від 05.11.2020 № 1634-VIIO-46 «Про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради, створення конкурсної комісії та затвердження її складу» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради:

1 Найменування і місцезнаходження комунальної установи
  Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кілійської міської ради,

68300 Одеська область, місто Кілія, вул. Миру, будинок № 45

2 Найменування посади  та умови оплати праці
  Директор

Посадовий оклад – на рівні 15 тарифного розряду (відповідно до підрозділу 2 розділу I додатка 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами)),

підвищення посадового окладу – на  10 відсотків ставки  заробітної плати викладача вищої категорії (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 643 “Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”),

надбавки та доплати – відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної  (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої      статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту»», можливі інші надбавки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами)

3 Кваліфікаційні вимоги:
  Посаду директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Кілійської міської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
4 Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:
  1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) резюме (у довільній формі);

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

6) копію трудової книжки, якій є дані про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років,;

7) медична довідка за формою № 122-2о;

8) медична довідка за формою № 140о.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, зокрема, щодо впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, а також досягнень, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, відзнаки та інші).

Визначені у цьому пункті документи претендент подає особисто або поштою до конкурсної комісії у визначений в оголошенні термін.

5 Термін подання документів
  з 06 листопада 2020 року до 1700  20 листопада 2020  року
6 Місце подання документів для участі у конкурсі
  Документи подаються до Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради особисто:

за адресою:  місто Кілія, вул.Миру, буд.45, кабінет № 3,

у робочий час: з понеділка по четвер – з 800 до 1200  та   з 1245 до 1700,

у п’ятницю

– з 800 до 1200  та   з 1345 до 1545,

або засобами поштового зв’язку (на адресу:  68300, Одеська область, місто Кілія, вул.Миру, буд.45, Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради)

Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Клєвак Наталія Степанівна, головний спеціаліст Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради.

Телефон для довідок: (04843)40207,

адреса електронної пошти: vompkil@gmail.com

7 Дата, місце та етапи проведення конкурсу
  1. 24 листопада 2020 року – перше засідання конкурсної комісії, на якому конкурсна комісія:

— перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

— приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання.

2.  25 листопада 2020 року – конкурсна комісія оприлюднює на веб-сайті Кілійської міської ради (http://www.gorsovet-kiliya.org.ua) перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсі, та повідомляє кожного кандидата (на зазначену у заяві кандидатом електронну адресу) про допуск його до участі у конкурсі.

3. 27 листопада 2020 року – друге засідання конкурсної комісії, на якому:

1)   проводиться співбесіда з кандидатами та визначення її результатів;

2) кожним кандидатом представляється презентація перспективного плану розвитку Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Кілійської міської ради та конкурсною комісією визначається результати представленої презентації.

Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Презентації перспективного плану розвитку Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Кілійської міської ради здійснюється кожним кандидатом, після якої члени комісії можуть поставити питання по суті презентації.

Оцінювання.

Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді виставляються такі бали:

2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам;

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не повною мірою відповідає вимогам;

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відповідній відомості про результати співбесіди.

Оцінювання презентації  плану розвитку Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних  працівників» Кілійської міської ради здійснюється кожним членом конкурсної комісії за 10 бальною шкалою шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про результати презентації.

Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та презентацію.

Кандидат, який набрав загальну кількість балів менше дев’яти  вважається таким що не пройшов конкурс.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається у відповідній відомості.

Результати визначення підсумкового рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

Переможцем конкурсу є кандидат, який має найвищий підсумковий рейтинг. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.

Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення конкурсного відбору надає кандидатам та Кілійській міській раді висновок щодо результатів конкурсу.

Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку конкурсної комісії до Кілійської міської ради, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати його отримання.

8 Призначення на посаду:
         Після отримання висновку Кілійською міською радою на черговому пленарному засіданні приймається рішення щодо призначення переможця конкурсу на посаду директора та  укладання з ним строкового трудового договору (контракту) на строк до трьох років з дотриманням вимог законодавства про працю.

 Конкурсна комісі


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь