A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Заява про екологічні наслідки

Дата: 16.11.2020 16:40
Кількість переглядів: 1193

Капітальний  ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О161016 /М-15/ Суворове – Приозерне – Шевченкове -  /Т-16-28/, км 24+035, Одеська область».

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Планована діяльність передбачає капітальний  ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О161016 /М-15/ Суворове – Приозерне – Шевченкове -  /Т-16-28/, км 24+035, Одеська область. 

Технічні і технологічні дані:

  • Категорія дороги – ІV;
  • Загальна довжина об’єкту – 106,03 м, з них довжина мосту – 50,94 м;
  • Кількість смуг руху по дорозі – 2;
  • Ширина смуги руху дорога – 3 м;
  • Існуюча інтенсивність руху – 810 авт./добу;
  • Перспективна інтенсивність руху – 1390 авт./добу;
  • Максимальний поздовжній ухил – 19 0/00;
  • мінімальні радіуси вертикальних кривих:

- випуклих -  2000 м;

- увігнутих -  700 м;

  • Розрахункове навантаження на вісь статичне – 115 кН;
  • Клас навантаження – А2.

Об’єкт - капітальний  ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О161016 /М-15/ Суворове – Приозерне – Шевченкове -  /Т-16-28/, км 24+035, Одеська область - за критеріями, визначеними Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не відноситься до об'єктів, які мають будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів, а тому не підлягає процедурі проходження ОВД.

Відповідно до ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» планована діяльність з проведення капітального ремонту мосту відноситься до ІІІ екологічного класу:

- смуга впливу – 600 м;

- захисна смуга – 60/30 м;

- резервно-технологічна смуга – 7,5 м.

Ділянка автодороги (міст), яка підлягає капітальному ремонту, знаходиться за межами природоохоронних зон і знаходиться біля с. Червоний Яр.

Найближча житлова забудова с. Червоний Яр розташована на відстані 241,41 м від бровки земляного полотна.

Міст через озеро Китай на км 24+035 автомобільної дороги знаходиться в Кілійському районі Одеської області.

Кита?й — озеро заплавно-лиманного типу в Ізмаїльському районі Одеської області, у пониззі Дунаю. Від заплави Дунаю відокремлений дамбою, має режим водосховища. Водообмін в Китаї регулюється шлюзованим каналом, що перетинає дамбу і впадає в Степове гирло Дунаю. Улоговина видовженої форми, простягається з півночі на південь на 24 км. Озеро складається з північної та південної частин (ширина до 3—3,5 км), з'єднаних протокою завширшки близько 600 м, через яку прокладено міст. Загальна площа водойми 60 км², глибина південної частини до 2 м, північної — до 5 м.

Проектні рішення:

Згідно виконаному обліку руху дорожніх транспортних засобів існуюча інтенсивність руху складає 810 авт./д.

У зв’язку з очікуваним зростанням перевезень пасажирів та вантажів інтенсивність руху до 2040 року зросте до1390 авт./д.

Перелік видів впливів від проведення запроектованих заходів на навколишнє природне середовище:

Вплив на атмосферне повітря:

Хімічний вплив:

- при проведенні  робіт по капітальному ремонті.

Концентрація забруднюючих речовин в робочій зоні від роботи будівельних машин і механізмів, фарбувальних  робіт,  пересипці сипучих матеріалів та укладці асфальту,  не  перевищує нормативів ГДК р.з. Вплив  на атмосферне повітря від будівельних машин і механізмів на  межі існуючої найближчої житлової забудови, що склалася – в межах дозволених рівнів.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів 

Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках   на перспективу - не перевищує нормативів ГДК.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря вказують на те, що перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не прогнозується.

Введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги призведе до зменшення впливу викидів автотранспорту та пилу на навколишнє середовище, оскільки безпосередньо зменшиться кількість викидів, а конструкція покриття сприятиме меншому утворенню пилу.

Загальний валовий викид забруднюючих речовин (оксиди азоту, оксиди вуглецю, вуглеводні, вуглеводні, сажа, діоксид сірки, метан, бенз(а)пірен), які викидаються в атмосферне повітря при пересуванню автотранспорту по мосту після завершення капітального ремонту залишається без змін.

Таким чином, виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація мосту  після проведення капітального ремонту, задовольняє санітарним вимогам щодо стану атмосферного повітря.

Фізичний вплив

- при проведенні робіт з капітального ремонту: рівень шуму в робочій зоні не перевищує нормативів ГДР р.з. В разі перевищення, передбачається застосування індивідуальних засобів захисту від  шуму для працюючих.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів. Значення шуму, що створюється транспортними засобами згідно ДБН В.1.1-31:2013, на межі житлової забудови не перевищує нормативів ГДР.

Вплив на водне середовище – Безпосередній та опосередкований вплив на водне середовище при експлуатації мосту - відсутній. Водовідвід з проїзної частини  передбачено за допомогою водовідвідних  трубок, які перевлаштовуються, а також за рахунок поперечних та поздовжніх ухилів. Вода з водовідвідних пристроїв потрапляє в підвісний колектор, по якому транспортується  у  очисні споруди сепараторного типу.

Поперечний ухил 25 ‰ двоскатний. Монолітні тротуари мають ухил 20 ‰ в напрямку водовідвідних трубок. Для відводу капілярних вод, які накопичуються в зоні перелому ухилу, на контакті гідроізоляції та захисного шару та з понижених місць в зоні деформаційних швів передбачено улаштування поздовжнього дренажу між водовідвідними трубками.

Експлуатація мосту через озеро не суперечить вимогам ст.89 Водного Кодексу України щодо обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж озер,  так як автодорога з мостом, відносяться до лінійних споруд і можуть розміщуватися в межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон. 

Вплив на ґрунти – мінімально можливий. В проекті передбачені заходи щодо  недопущення забруднення грунту мастильними матеріалами з будівельної техніки

При експлуатації мосту відбувається вплив на грунти – забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриття. Ступінь забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриттів залежить від відстані автодороги та мосту. При умові систематичного прибирання мосту, ступінь забруднення грунтів в зоні впливу мосту значно зменшиться.

Вплив на геологічне середовище:

Безпосередній та опосередкований вплив на геологічне середовище, при експлуатації зазначеної штучної споруди, відсутній.

Відходи. Виробничі відходи при експлуатації – не утворюються. Утворюються  тверді відходи від механізованого прибирання дорожнього покриття мосту.  

Будівельні відходи зберігаються та накопичуються відповідно до діючих правил і вимог, які унеможливлюють забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод.

Відходи вивозяться на утилізацію і захоронення  на спеціалізовані підприємства.

Вплив на флору і фауну – відсутній. Проектована діяльність не матиме суттєвого впливу на рослинний і тваринний світ, тому що існуючий міст розташовано на території, яка зазнала значних змін внаслідок господарського освоєння територій: природна рослинність не збереглася і представлена трансформованою флорою зі звичайними широко-розповсюдженими видами, стійкими до антропогенного впливу. Проектом  передбачено розчищення площі капітального ремонту від чагарника та дрібнолісся в обсязі – 0,055 га.

Вплив на соціальне середовище – позитивний.

У соціальному аспекті капітальний ремонт мосту дасть можливість забезпечити належне транспортне сполучення, створити нові робочі місця на стадії будівництва, а також знизити навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.

Вплив на техногенне середовище -  відсутній. У зв'язку з тим, що підприємства промислового, сільськогосподарського та житлово- цивільного призначення, а також пам'ятники архітектури, історії та культури не потрапляють в зону активного впливу об'єкта, що пройшов капітальний ремонт і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря незначні, вплив на техногенне середовище відсутній.

Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об'єкта їх рівні знаходяться в межах екологічних норм.

Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту та експлуатації об’єкту, розробленого проекту.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: ДП «Служба місцевих автомобільних доріг», 65031, м. Одеса, вул. Грушевського,49, тел. (048) 789-49-00, E-mail: smad.od@ukr.net.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь