Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

Дата: 22.07.2021 15:18
Кількість переглядів: 3531

Дата ___ ____ 2021

 

        Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проєкт рішення «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області», аналіз регуляторного впливу.

        Проєкт розроблений відділом з питань житлово-комунального господарства, сільського господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Кілійської міської ради з метою удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

     Повний текст проєкту рішення з аналізом  його регуляторного впливу оприлюднено на офіційному сайті Кілійської міської ради (розділ «Проєкти рішень міської ради», «Регуляторні акти»).

        Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань в місячний термін з дня опублікування даного повідомлення за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Миру, 44,  каб. №13,  тел. 4-20-54.

ПРОЄКТ

ПРОЕКТ

 

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

__ _______ 2021 року                           м. Кілія                             № ___-__- ____

 

Про затвердження Правил благоустрою

території населених пунктів

Кілійської міської територіальної громади

Ізмаїльського району Одеської області

 

        Керуючись пунктом 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 2 статті 10, статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, з метою удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у сфері благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади, належного утримання та раціонального використання її території, забезпечення чистоти та порядку, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій Кілійської міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності від __.__.2021 року №__.__.__, з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної і мобілізаційної роботи від __.__.2021 року №__.__.__, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області (додаються).

     2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 року №78-VI-6 «Про затвердження Правил благоустрою міста Кілія».

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кілійської міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності.

                                                                                  Рішення підготовлено

                                                                          відділом з питань житлово-комунального господарства,

                                                                          сільського господарства та розвитку інфраструктури

                                                                          виконавчого комітету Кілійської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням

Кілійської міської ради

від __ ________ 2021р.

№ _________________

 

ПРАВИЛА 
благоустрою території населених пунктів

Кілійської міської територіальної громади

Ізмаїльського району Одеської області

І. Загальні положення

1. Ці Правила установлюють вимоги щодо благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

автостоянка - будівля, споруда (частина будівлі, споруди) або спеціальний відкритий майданчик, призначені для зберігання (парковки) транспортних засобів, переважно автомобілів, позначені дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306;

балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

 

благоустрій - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

      До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

 

Елементи благоустрою:

1. Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

заходи з благоустрою ТГ - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та травяна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

 

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях - рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

 

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення - невелика споруда, що зводиться під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог (лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, альтанки, тощо);

 

мала архітектурна форма функціонального призначення (для здійснення підприємницької чи господарської діяльності) - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою, невелика споруда площею забудови до 30 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів (павільйони, альтанки і т.п.);

маломобільні групи населення - особи, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні у просторі, зокрема особи з інвалідністю, особи з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, громадяни похилого віку, особи з дитячими візками;

 

несанкціоновані (стихійні) звалища - не відведені місця (території) для розміщення промислових і побутових відходів;

 

об’єкти дорожнього сервісу (дорожні об’єкти) - спеціально облаштовані місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, майданчики для стоянки транспортних засобів, майданчики відпочинку, видові майданчики, автозаправні станції, пункти технічного обслуговування, мотелі, готелі, кемпінги, торговельні пункти (у тому числі малі архітектурні форми), автозаправні комплекси, складські комплекси, пункти медичної та технічно-евакуаційної допомоги, пункти миття транспортних засобів, пункти приймання їжі та питної води, автопавільйони, а також інші об’єкти, на яких здійснюється обслуговування учасників дорожнього руху та які розміщуються на землях дорожнього господарства або потребують їх використання для заїзду та виїзду на автомобільну дорогу;

 

об’єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти (об’єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

 

органи місцевого самоврядування - міська рада, її виконавчий орган, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи відповідно законодавства України у сфері місцевого самоврядування;

 

паспорт фасаду (паспорт зовнішнього оздоблення) - це окремо розроблена проектна документація, де зазначені матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, та згідно з якою формується зовнішній вигляд об’єкту архітектури;

 

пошкодження зелених насаджень - нанесення шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту;

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку; 

прилегла територія - територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для вїзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них;  

 

рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним  планом  і організована  територія  в  місті  і зеленій зоні,  призначена для відпочинку населення. Рекреаційні зони є ділянки суші і водного простору, призначені для організованого масового відпочинку населення і туризму; 

суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

    

      2. Суб’єктами господарювання є:

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

3. Суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

 

cубєктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни;

 

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

територіальна громада - жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр;

утримання будинків і прибудинкових територій - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної документації, Правил благоустрою території ТГ, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про благоустрій населених пунктів»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про охорону культурної спадщини»«Про місцеве самоврядування в Україні»«Про органи самоорганізації населення», Податковому кодексі України.

3. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

4. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

 

IІ. Порядок здійснення благоустрою

та утримання територій об’єктів благоустрою

 

 1.  Благоустрій території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється з урахуванням особливостей даної території відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

 1.  Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання парків (лісопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади чи Кілійською міською радою, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, -  його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

 1.  Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів»«Про охорону навколишнього природного середовища»«Про оцінку впливу на довкілля», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за                 № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

4. Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється з дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів.

5. Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється з дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 378/1403.

6. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

7.  Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

8. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м 2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

9. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

10. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

11. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

12. Поверхневі і заглиблені поливальні мережі водогону на зиму підлягають консервації з дотриманням вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 року за № 231/767.

13. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до:

Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини»;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»;

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

14. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

15. Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про дорожній рух»;

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за              № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»;

ДБН В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів».

16.  Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів Кілійської міської територіальної громади забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

      17. Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за                 № 880/12754.

18. Суб’єкти господарської діяльності, фізичні особи, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

      19. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг суб’єктам господарювання та фізичним особам забороняється:

розміщувати споруди та об’єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю;

скидати сніг.

 

      20. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

 

21. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

22. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі – Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

23. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух»«Про автомобільні дороги».

24. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678 та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

25. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за                № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

Утримання в належному стані територій автостоянок здійснюють з дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року     № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

26. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

27. На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

28. Утримання території пляжу в належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу УкраїниЗакону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

29. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

 

30. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

31. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 301 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за         № 1937/22249.

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ,

організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

 1.  Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих Правил.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснює виконавчий комітет Кілійської міської ради за формулою

В = Пз х Сбв,

де

Пз

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

Сбв

-

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

 

 1.  Підприємства, установи і організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю);

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів з підприємствами;

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

вжиття протягом року необхідних заходів боротьби із шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

 1. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

IV. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою –

територіях загального користування

 

1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754 та цими Правилами.

2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

V. Вимоги до утримання будівель і споруд

інженерного захисту територій

 

 1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року                 № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

 1. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

                   VІ. Вимоги до санітарного очищення території

1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється суб’єктом господарювання – КП «Світло» і КП «Жилсервіс», які уповноважені на це виконавчим комітетом Кілійської міської ради на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за                № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за                № 1157/19895.

  3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

   Закону України «Про відходи»;

   Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

   Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

   Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

   Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

   Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

   інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

  4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

  5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за             № 365/20678.

  6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

  мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

  прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

  негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

  повністю розчищати снігові вали над зливосточними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

  очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливосточних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

  очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

I. Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 

  1. Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у додатку до цих  Правил.

  2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади, Кілійська міська рада залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

IІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

  1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

  2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

  Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

 1. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

   Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

 4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 5. Розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

 6. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

 7. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

 8. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

 9. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

IХ. Порядок здійснення самоврядного контролю

у сфері благоустрою населених пунктів

 

1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів Кілійської міської територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

2. Самоврядний контроль за станом благоустрою населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

      3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів Кілійської міської територіальної громади, виконанням вимог цих Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, виконавчим комітетом Кілійської міської ради відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» прийняте рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради від 20.07.2016 року № 97 «Про затвердження посадових осіб, які уповноважені складати повідомлення та протоколи про адміністративні правопорушення».

 

      4. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів Кілійської міської територіальної громади здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

Х. Вимоги до здійснення благоустрою

та утримання прибудинкової території

 

 1.  Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.04.2019 №104.

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється Кілійською міською радою.

4. Забороняється складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

5. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

6. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

                                                                                        Додаток

                                                                                        до Правил благоустрою населених пунктів

                                                                                 Кілійської міської територіальної громади

                                                                                                     

                                                                                                     

МЕЖІ 
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торгівельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

11

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

12

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

13

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову та до проїжджої частини вулиці

Секретар міської ради Т.І.Бойченко

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Кілійської міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території

населених пунктів Кілійської міської територіальної громади

Ізмаїльського району Одеської області»

 

        Аналіз регуляторного впливу до проєкту регуляторного акту розроблений відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015      № 1151, постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» містить обґрунтування необхідності регулювання господарських відносин у сфері благоустрою на території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади i визначає правові та організаційні заходи реалізації регуляторного актупроєкту рішення Кілійської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області».

Назва  регуляторного акту:                                                                                                                                    Фото без опису

Проєкт рішення Кілійської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Регуляторний орган:

Кілійська міська рада

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських, селищних, міських рад належить затвердження Правил благоустрою населених пунктів.

Розробник проєкту регуляторного акту:

Відділ з питань житлово-комунального господарства, сільського господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Кілійської міської ради

Контактний телефон:

(04843) 4- 24-01, (04843) 4-20-54

І. Визначення проблеми

Організація благоустрою населеного пунктуодин з основних показників роботи органу місцевого самоврядування. Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення та чистота території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської областіоцінка роботи місцевої влади. Це показник рівня участі Кілійської міської ради у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

 

Підтвердження важливості проблеми:

Проблема благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області, поліпшення їх санітарного стану є актуальною. Актуальність проблеми полягає в тому, що неможливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та депутатів міської ради щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування (парки, провулки, прибудинкові території та інші об’єкти). Велика кількість порушень з боку громадян, підприємств та cyб’єктів господарювання у сфері благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області. Мають місце окремі факти самовільного видалення зелених насаджень. Мають місце факти відмови від укладання договорів щодо поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством, яке надає вказані послуги.

Kомунальними підприємствами на території громади надаються послуги поводження з побутовими відходами; забезпечується функціонування мереж зовнішнього освітлення, виконуються важливі функції з озеленення i благоустрою території громади; утримання вулиць, доріг i тротуарів громади.

Працівниками комунальних підприємств, які здійснюють збирання та вивезення побутових відходів на території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області, були встановлені факти самовільного вивезення та звалювання відходів у не відведених для цього місцях, проте, притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності не має можливості, оскільки діючі Правила благоустрою не узгоджуються з вимогами чинного законодавства України.

 

 

Показники масштабу проблеми:

Назва показника

Одиниця

виміру

Значення

Джерело даних

Малий відсоток заключних договорів на вивезення ТПВ

 

шт.

 

660

 

Інформація КП «Світло»

Наявність стихійних сміттєзвалищ

шт.

18

Огляд території спеціалістами

відділу з питань ЖКГ виконавчого комітету Кілійської міської ради

Захаращення території міста та сіл відходами та сміттям

 

тис. м2

 

9

Огляд території спеціалістами

відділу з питань ЖКГ виконавчого комітету Кілійської міської ради

Кількість сухих та аварійних дерев

 

од.

 

150

Огляд території спеціалістами

відділу з питань ЖКГ виконавчого комітету Кілійської міської ради

Кількість скарг від жителів громади щодо порушень у сфері благоустрою території населених пунктів громади

 

 

шт.

 

 

50

Відділ організаційної роботи та інформаційних технологій апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою

діючих регуляторних актів:

 

        На сьогодні на території громади діють «Правила благоустрою міста Кілія», затверджені рішенням Кілійської міської ради від 11.02.2011 року      № 78-VI-6 та кожного населеного пункту окремо, які були затверджені сільськими радами.

        Діючі Правила є застарілими, не відповідають вимогам чинного законодавства України, а тому не можуть об’єктивно, при допомозі сьогоднішніх важелів впливу регулювати відносини, які виникають у cфepі благоустрою та забезпечувати охорону прав i законних інтересів жителів громади, фізичних та юридичних осіб. Крім того, рішенням Кілійської міської ради від 12 лютого 2018 року № 663-VII-32 «Про добровільне об’єднання територіальних громад» добровільно приєднано села Шевченкове, Помазани Шевченківської сільської ради та село Ліски Лісківської сільської ради в Кілійську міську об’єднану територіальну громаду Одеської області з адміністративним центром в місті Кілія. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 720-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» до складу громади долучено Новоселівську, Дмитрівську, Трудівську, Червоноярську, Фурманівську і Василівську сільські ради.

         Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» органам місцевого самоврядування у своїй діяльності рекомендовано керуватись Типовими правилами відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

        Таким чином, виникає необхідність приведення діючих «Правил благоустрою міста Кілія», затверджених рішенням Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 до Типових правил.

        За допомогою введення в дію регуляторного акту – проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» пропонується розв’язати наступні проблеми:

- відсутність чітко встановлених норм i правил поведінки юридичних та фізичних осіб при виконанні робіт у сфері благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області, зокрема в селах Шевченкове, Помазани, Ліски, Василівка, Дмитрівка, Новоселівка, Трудове, Червоний Яр, Фурманівка;

 • відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення  твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених місцях;
 • неналежне утримання обєктів та елементів благоустрою;
 • самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;
 • наявність стихійних сміттєзвалищ з будівельними матеріалами на прибудинкових територіях, територіях житлової i громадської забудови;
 • невиконання правил використання об’єктiв благоустрою власниками (належними користувачами) транспортних засобів.

        Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все, на жителів та гостей міста, сіл Шевченкове, Помазани, Ліски, Василівка, Дмитрівка, Новоселівка, Трудове, Червоний Яр, Фурманівка, яким не забезпечується повною мірою сприятливе для життєдіяльності середовище, належний санітарний стан території міста та сіл. Негативний вплив зазначених проблем мають також суб’єкти господарювання, у тому числі малого підприємництва, яким ускладнюється ефективне здійснення господарської діяльності.

        За своїми ознаками цей проєкт рішення міської ради належить до регуляторних актів, оскільки регулює адміністративні та господарські відносини між суб’єктами господарювання, громадянами міста, сіл та міською радою.

 

        Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації, що належать до сфери

їх управління)

 

 

+

 

 

-

Суб’єкти господарювання

+

-

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

        Неможливість розв’язання цієї проблеми за допомогою ринкових механізмів aбo чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов’язана з тим, що існує пряма вказівка закону на необхідність розв’язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

 

II. Ці державного регулювання

           Метою прийняття даного регуляторного акту є вирішення проблеми, яка описана в попередньому розділі. Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблем и як в цілому, так i iï окремих складових.

        Основними цілями державного регулювання є:

 • встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, мешканців громади при виконанні робіт з благоустрою;
 • збільшення кількості укладених договорів щодо поводження з побутовими відходами з комунальним підприємством, яке надає комунальні послуги на території міста;
 • збереження об’єктів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, ïx належне утримання та охорони;
 • збереження i охорона навколишнього природного середовища;
 • відсутність стихійних   сміттєзвалищ на прибудинкових територіях, територіях  житлової i громадської забудови;
 • виконання вимог з відновлення об’єктів благоустрою, після проведення                      земляних та інших ремонтних робіт;
 • виконання  правил використання об’єктів благоустрою власниками (належними користувачами) транспортних засобів;
 • утримання території міста в належному санітарному стані, забезпечення епідеміологічного благополуччя населення;
 • збільшення надходжень до місцевого бюджету у разі притягнення до адміністративної відповідальності.

 

 

 

 III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

          3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 -

залишити без змін

чинне рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Правила благоустрою міста Кілія»

Альтернатива є неприйнятою, оскільки не забезпечує досягнення цілей правового регулювання. У діючих Правилах благоустрою міста Кілія існують положення, які не відповідають нормам чинного законодавства України і повинні бути приведені у відповідності до нормативно-правових актів. У разі збереження чинного механізму регулювання, залишаються неврегульованим питання здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою сіл Шевченкове, Помазани, Ліски, Василівка, Дмитрівка, Новоселівка, Трудове, Червоний Яр, Фурманівка.   А також недостатньо врегульовані питання впорядкування територій підприємств, установ, організацій та прилеглих до них територій, утримання зелених насаджень, використання об’єктів благоустрою власниками транспортних засобів, обов’язків юридичних та  фізичних осіб щодо благоустрою міста, здійснення контролю та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері благоустрою

Альтернатива 2 -

залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

Застосування даної альтернативи є неефективною, оскільки залучення до вказаних дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою населеного пункту та такі дії можуть здійснюватися виключно на добровільній основі.

Альтернатива 3 -

прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Прийняття регуляторного акту дозволить привести у відповідність до норм чинного законодавства України, конкретизувати та систематизувати положення Правил благоустрою міста Кілія, сіл Шевченкове, Помазани, Ліски, Василівка, Дмитрівка, Новоселівка, Трудове, Червоний Яр, Фурманівка щодо: порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою; впорядкування територій підприємств, установ, організацій та прилеглих до них територій, утримання зелених насаджень, використання об’єктів благоустрою власниками транспортних засобів, обов’язків юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою території міста, здійснення контролю та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері благоустрою.

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів органів місцевого самоврядування, громадян та суб’єктів господарювання.

3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 -

залишити без змін чинне

рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Правила благоустрою міста Кілія»

                  Відсутні

Витрати з місцевого бюджету на утримання та відновлення об’єктів і елементів благоустрою, ліквідацію   стихійних         сміттєзвалищ становитимуть орієнтовно 138 988,00 грн.

Альтернатива      2 -

залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

Відсутність витрат на здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою території міста у разі безумовного виконання дотримання фізичними особами та суб’єктами господарювання Правил

благоустрою території міста

 

Витрати        на проведення роз’яснювальної роботи серед жителів міста та суб’єктів господарювання, що  провадять діяльність на території міста. У разi невиконання заходів благоустрою та недотримання правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету

Альтернатива 3 -

прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

- Наявність єдиного систематизованого нормативно - правового акту в новій редакції, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою території міста;

- чітке визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад у сфері благоустрою населеного пункту, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

- контроль у сфері благоустрою населеного пункту із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

Витрати, пов’язані з організацією контролю за дотриманням затверджених Правил благоустрою території населених пунктів міської ТГ. Бюджетні витрати на  адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва складатимуть орієнтовно 3500 грн. на рік, а на п’ять років складатимуть орієнтовно 17500 грн.

 

 

   1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

        Альтернатива 1 -

залишити без змін чинне

рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Правила благоустрою міста Кілія»

Організація заходів з благоустрою території міста, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

Неможливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

       Альтернатива 2 -

залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

Залучення  в розвиток інфраструктури міста періодичні надходження коштів на часткове покращення об’єктів благоустрою території міста

Витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

          Альтернатива 3 -

прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Чітке визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад у сфері благоустрою населеного пункту, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Покращення благоустрою міських територій, екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду міста, підвищення рівня чистоти та порядку в місті, створення більш сприятливого для життєдіяльності та  благополуччя населення середовища

Витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених Правил благоустрою території міста.

У разі порушення Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області можливе відшкодування збитків у розмірах, визначених відповідною комісією та притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 152 КУпАП (штраф у розмірі від 340 грн. до 1360 грн.)

 

   1. Оцінка впливу на сферу інтересів cyб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

 

Разом

всього

 

з них

мікро

Загальна кількість суб’єктів господарювання, одиниць

0

20

110

94

130

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

15%

85%

33%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

        Альтернатива 1 -

залишити без змін чинне

рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Правила благоустрою міста Кілія»

Організація заходів з благоустрою території міста, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок місцевого бюджету

Можливі витрати на покращення санітарного стану через брак фінансування з місцевого бюджету

       Альтернатива 2 -

залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

Розвиток інфраструктури території міста, періодичне та часткове покращення

Витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

          Альтернатива 3 -

прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Чітке визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад у сфері благоустрою населеного пункту, спрямованих на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Покращення благоустрою міських територій, екологічного, санітарного стану та естетичного вигляду міста, підвищення рівня чистоти та порядку в місті, вищевказаних селах, створення більш сприятливого для життєдіяльності та  благополуччя населення середовища

Витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених Правил благоустрою населеного пункту. Прогнозовані витрати зменшаться і становитимуть 180000 грн. на рік.

 

          

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за   чотирибальною системою, де:

4цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (вci важливі аспекти проблеми не буде);

2 – цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблему частково розв’язано, але деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг

результативності

(досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал

результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

          Альтернатива 1 -

залишити без змін чинне

рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Про затвердження Правил благоустрою міста Кілія»

1

Залишаються недостатньо врегульованими деякі питання здійснення благоустрою, забезпечення чистоти та порядку в місті Кілія, неврегульованими в селах Шевченкове, Помазани, Ліски, Василівка, Дмитрівка, Новоселівка, Трудове, Червоний Яр, Фурманівка, а також невідповідність окремих положень чинній законодавчій базі України

         Альтернатива 2 -

залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій, спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

 

2

Цілі прийняття регуляторного акту можуть бути досягнуті частково

           Альтернатива 3 -

прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області »

4

Це єдиний спосіб досягнення цілей та розв’язання вищезазначених проблем, повністю відповідає вимогам чинного законодавства України. Даними Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

Альтернатива 3 - прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

Держава (ОМС):

- покращення та підтримка належного санітарного стану земельних ділянок, збереження і утримання вулиць, споруд, будівель, парків, скверів, об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і Правил благоустрою території міста;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів та інших об’єктів благоустрою загального користування.

Громадяни:

- упорядкування відносин між суб’єктами господарювання та окремими громадянами у сфері благоустрою.

Субєкти господарювання:

- упорядкування відносин між суб’єктами територіальної громади та суб’єктами господарювання у сфері благоустрою

 

Держава (ОМС):

- витрати, пов’язані з дотриманням затверджених Правил благоустрою.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва складатимуть орієнтовно 3500 грн. на рік, а на п’ять років складатимуть орієнтовно 17500 грн.

Громадяни:

- витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених Правил  благоустрою території міста

Суб’єкти господарювання:

- витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених Правил благоустрою території міста

Прогнозовані витрати зменшаться і становитимуть 180000 грн. на рік.

 

 

Прийняття регуляторного акту дозволить вирішити визначені проблеми та буде максимально досягнуто цілей державного регулювання

 

Альтернатива 2 - залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

     Держава (ОМС):

- відсутність витрат на здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою території у разі безумовного виконання і дотримання фізичними особами та суб’єктами господарювання Правил благоустрою території міста (економія становить орієнтовно 1000000 грн.)

Громадяни:

- розвиток інфраструктури громади за рахунок бюджетних коштів, які мали б бути спрямовані на здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою території міста

Субєкти господарювання:

- розвиток інфраструктури громади за рахунок бюджетних коштів, які мали б бути спрямовані на здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою та на організацію робіт з благоустрою території міста

 

Держава (ОМС):

- витрати на проведення роз’яснювальної роботи серед жителів міста та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на території міста.

У разі невиконання заходів з благоустрою та  недотримання Правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету

Громадяни:

- витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

 

 

 

Субєкти господарювання:

- витрати на виконання заходів щодо утримання об’єктів благоустрою за власний рахунок

Прогнозовані витрати зменшаться і  становитимуть 180000 грн. на рік.

 

Такий альтернативний варіант не змінює ситуацію та вирішує проблеми частково. У разі невиконання заходів з благоустрою та  недотримання Правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету.

Альтернатива 1 -

залишити без змін чинне рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Про затвердження Правил благоустрою міста Кілія»

Держава (ОМС):

- організація робіт і заходів щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету

Громадяни:

- організація робіт і заходів щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету

Суб’єкти господарювання:

- організація робіт і заходів щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету

Держава (ОМС):

- організація робіт і заходів щодо утримання об’єктів благоустрою, а також відновлення об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету і становить орієнтовно 890000 грн.

Громадяни:

- можливі витрати на покращення санітарного стану території міста через брак фінансування з місцевого бюджету

Суб’єкти господарювання:

- можливі витрати на покращення санітарного стану території міста через брак фінансування з місцевого бюджету. Сумарні витрати орієнтовно 800000 грн.

Такий альтернативний варіант не змінює ситуацію, всі проблеми залишаються. У разі залишення діючого нормативно-правового документу, міська рада не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів міста

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику

зовнішніх чинників на

дію запропонованого регуляторного акту

          

Альтернатива 3 -

прийняття проєкту рішення міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області»

 

 

            

 

Запропонований проєкт рішення міської ради розв’язує визначені проблеми. Цілі регулювання будуть досягнуті майже у повній мірі. Даними Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою. А також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, жителями та органом місцевого самоврядування.

Внесення змін до чинного законодавства України

Альтернатива 2 -

залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного виконання дій спрямованих на утримання населеного пункту в належному санітарному стані

Такий альтернативний варіант не змінює ситуацію, всі проблеми залишаються. Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Балансу інтересів досягнути неможливо.

У разі невиконання заходів з благоустрою та недотримання Правил благоустрою фізичними особами та суб’єктами господарювання, заходи щодо утримання об’єктів благоустрою здійснюватимуться за рахунок місцевого бюджету

Альтернатива 1 -

залишити без змін чинне рішення Кілійської міської ради від 11.02.2011 р. № 78-VI-6 «Про затвердження Правил благоустрою міста Кілія»

Такий альтернативний варіант не змінює ситуацію, всі проблеми залишаються. У разі залишення діючого нормативно-правового документу, ОМС не зможуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів міста

Неможливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та депутатів міської ради щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування (парки, провулки, прибудинкові території, інші об’єкти)

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проєкту рішення Кілійської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області», яким пропонується конкретизувати та систематизувати положення Правил благоустрою міста Кілія, сіл Шевченкове, Помазани, Ліски, Василівка, Дмитрівка, Новоселівка, Трудове, Червоний Яр, Фурманівка щодо: порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою; впорядкування територій підприємств, установ, організацій та прилеглих до них територій, утримання зелених насаджень, використання об’єктів благоустрою власниками транспортних засобів, обов’язків юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою міста та сіл, здійснення контролю та притягнення до адміністративної відповідальності за поручення у сфері благоустрою.

        Перевага обраного виду обумовлена процесами, пов’язаними з використанням збалансованих інтересів громади, суб’єктів господарювання й органу місцевого самоврядування.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання  

визначеної проблеми

 

  Розв’язання визначеної у першому розділі Аналізу регуляторного впливу проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних механізмів:

 1. Механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування (підготовка відповідного проєкту рішення Кілійської міської ради із застосуванням визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур, прийняття рішення міської ради та його оприлюднення у розділі «Регуляторна політика» на офіційному веб-сайті Кілійської міської ради (набрання чинності).
 2. Механізм взаємодії з територіальною громадою (забезпечить належний доступ інформації про регуляторний акт; сприятиме достатньому рівню обізнаності щодо положень пропонованого регуляторного акту). Даний регуляторний акт приведе у відповідність до норм чинного законодавства України, конкретизує та систематизує положення Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади щодо: порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою; впорядкування територій підприємств, установ, організацій та прилеглих до них територій, утримання зелених насаджень, використання об’єктів благоустрою власниками транспортних засобів, обов’язків юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою території міста.
 3. Механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог регуляторного акту; здійснення контролю та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері благоустрою статті 152 Кодексу України    про адміністративні правопорушення).

Прийняття регуляторного акту «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» забезпечить дотримання основного механізму, вирішення вищезазначеної проблеми, зазначеної у розділі I цього аналізу шляхом дотримання його вимог cyб’єктами господарювання всіх форм власності i громадян у сфері благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади

для впровадження даного регуляторного акту:

 

        3 метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розв’язання визначеної проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних заходів.

        Розробка проєкту регуляторного акту – проєкту рішення Кілійської міської ради   «Про затвердження  Правил благоустрою території населених     пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» та аналізу         регуляторного впливу до нього.

 1. Оприлюднення проєкту регуляторного акту разом з аналізом регуляторного впливу та отримання пропозицій i зауважень.
 2. Проведення громадських слухань з       обговорення проєкту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу до нього.
 3. Підготовка експертного висновку постійної комісії Кілійської міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності щодо відповідності проєкту рішення міської ради вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської                 діяльності».
 4. Отримання пропозицій щодо удосконалення проєкту регуляторного акту від Державної регуляторної служби України.
 5. Прийняття рішення на пленарному засіданні cecії міської ради.
 6. Оприлюднення рішення міської ради у встановленому чинним законодавством України порядку.
 7. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення міської ради.
 8. Інші процедури.

 

        Позитивний ефект забезпечуватиметься за рахунок підвищення рівня самосвідомості громадян та cyб’єктів господарювання внаслідок прийняття регуляторного акту та доведення його вимог до широкого загалу.

        Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості.

 

 

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акту

залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи      opгaни місцевого самоврядування, фізичні та юридичнi особи, які повинні проваджувати aбo виконувати ці вимоги

        На дію цього регуляторного акту можуть вплинути такi чинники, як можливі зміни у чинному законодавстві України. При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акту орган самоврядування, cyб’єкти господарювання, громадяни несуть витрати, пов’язані з виконанням обов’язків, передбачених цими Правилами. Cyб’єкти господарювання i громадяни зможуть самостійно обирати спосіб участі в утриманні та підтримці в належному санітарному стані об’єктів благоустрою із найменшими фінансовими витратами.

        При впровадженні регуляторного акту зменшиться навантаження на бюджет територіальної громади в чacтині фінансування робіт з благоустрою, ремонту, відновлення об’єктів благоустрою.

        За порушення Правил благоустрою території населених пунктів ТГ визначених у регуляторному акті, cyб’єкти господарювання та громадяни несуть адміністративну відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України. Інші перешкоди щодо впровадження регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

        Питома вага cyб’єктів малого підприємництва у загальній кількості cyб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, становить 85 відсотків, тому здійснюється розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для cyб’єктів малого та середнього підприємництва згідно з додатками до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Тест малого підприємництва).

        Узагальнені результати оцінки очікуваних вигод та витрат, які понесуть зацікавлені сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені в таблиці.

       Детальна оцінка виконання вимог регуляторного акту наведена у додатку 3 до аналізу регуляторного впливу.

        Таким чином, порівнявши вигоди i витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акту, маємо загальний позитивний соціально - економічний ефект та робимо висновок про доцільність прийняття регуляторного актурішення міської ради акту «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області».

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

 

        Даний проєкт регуляторного акту – проєкт рішення Кілійської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну.

        Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акту відсутній. Його впровадження відповідає чинному законодавству України. Вiн запроваджується без встановлення обмежень у часі, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є можливим.

        Таким чином, дія даного акту є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту aбo на його цілі. Зміни до регуляторного акту будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, визнання таким, що втратив чинність, чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

 

        Показники  результативності зазначеного регуляторного акту передбачається визначати за наступними критеріями:

 • кількістю порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • розміром витрачених коштів на відновлення об’єктів благоустрою особами, які порушують його стан у процесі господарської діяльності aбo у разі аварій чи інших дій;
 • обсягом наданих послуг з проведення благоустрою території ТГ за рахунок бюджету територіальної громади;

- кількістю укладених договорів про поводження з твердими побутовими відходами;

- кількістю скарг від мешканців міста, cyб’єктів господарювання щодо дотримання Правил благоустрою території населених пунктів ТГ.

 

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акту:

 

Назва показника

2021

2022

2023

2024

2025

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється

 

130

 

130

 

130

 

130

 

130

Розмір коштів, що витрачатимуть суб’єкти господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту

Сумарні витрати малого підприємництва

на виконання запланованого регулювання

складатимуть 116001, 72 грн. на рік,

а на п’ять років складатимуть 580008, 6 грн.

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акту

Можливі надходження від штрафів за адміністративні правопорушення

Можливі надходження від штрафів за адміністративні правопорушення

 

-

 

-

 

-

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, повязаний з виконанням вимог акту

 

Орієнтовно

2 год.

 

Орієнтовно

2 год.

 

Орієнтовно

2 год.

 

Орієнтовно

2 год.

 

Орієнтовно

2 год.

Кількість укладених договорів на вивезення ТПВ

 

100

договорів

 

200

договорів

 

300

договорів

 

300

договорів

 

300

договорів

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, повязаний з регулюванням

 

90%

 

95%

 

100%

 

100%

 

100%

 

Додаткові прогнозні показники дії регуляторного акту:

 

2021

 

2022

 

2023

 

2024

 

2025

 

Залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів з благоустрою, осіб

 

 

50

 

 

100

 

 

200

 

 

200

 

 

200

Кількість наданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою, од.

 

20

 

25

 

30

 

35

 

40

Кількість складених протоколів за порушення норм, передбачених Правилами

 

37

 

42

 

50

 

50

 

50

Кількість висаджених дерев, од.

 

262

 

300

 

300

 

350

 

350

Кількість висаджених кущів, квітів, од.

 

1960

 

2000

 

2000

 

2000

 

2000

Кількість встановлених лавок, од.

 

14

 

20

 

25

 

25

 

25

Кількість встановлених урн, од.

 

21

 

25

 

30

 

30

 

30

Кількість ліквідованих стихійних звалищ, од.

 

18

 

15

 

10

 

5

 

0

Кількість проведених заходів роз’яснювальної роботи відповідно до Правил благоустрою

 

 

5

 

 

10

 

 

20

 

 

20

 

 

20

Зменшення надходжень скарг від жителів громади

 

20

 

15

 

10

 

5

 

-

             

 

    Рівень поінформованості cyб’єктiв господарювання та фізичних осіб щодо основних положень регуляторного акту – достатній, оскільки дотримано вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проєкт регуляторного акту та повідомлення про його оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Кілійської міської ради, рішення набуде чинності після його прийняття з моменту опублікування його на офіційному сайті Кілійської міської ради.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

           відстеження результативності дії регуляторного акту

 

        Пicля прийняття регуляторного акту послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

        3 огляду на показники результативності, оцінка ефективності регуляторного акту буде проводитись шляхом повторного та періодичного відстеження при порівнянні числових показників (кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за порушення Правил благоустрою території міста, кількості коштів, скерованих на утримання об’єктів благоустрою).

        Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься після набуття його чинності у II півріччі 2021 року.

        Повторне відстеження буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, але нe пізніше двох років, за результатами якого можливо здійснити порівняльний аналіз базового та повторного відстеження.

        Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту та кожні наступні 3 роки.

        Відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснюватися відповідальними за його розробку відділом з питань житлово-комунального господарства, сільського господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Кілійської міської ради шляхом аналізу статистичних даних: кількість складених протоколів за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою території населених пунктів Кілійської міської  територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області, статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням тощо.

        У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін в регуляторний акт. Після виконання відповідних заходів готуватимуться звіти про результативність регуляторного акту.

        Аналіз регуляторного акту розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року 308 зі змінами.

 

 

Кілійський міський голова                                              Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 

Додаток 1 до Аналізу

 

Витрати

на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акту

 

з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1.

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів (придбання урн, інших засобів для прибирання)

77 550,00

3000,00

2.

Витрати на сплату податків та зборів

-

-

3.

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)

-

-

4.

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу

-

-

5.

Витрати* на оборотні активи суб’єктів середнього бізнесу

2487,00

1000,00

6.

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності

Не передбачає офіційного звітування

Не передбачає офіційного звітування

7.

Разом витрат

(сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6), гривень

80037,00

4000,00

8.

Кількість суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

5

5

9.

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 7 х рядок 8), гривень

400 185,00

20000,00

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

*Вартість витрат на експлуатаційні витрати – витратні матеріали розрахована з урахуванням витрат на закупівлю піску щорічно (пісок як природній компонент протиожеледної суміші 200 грн. (за 0,1 тонни) *5 років = 1000 грн.).

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів

середнього підприємництва

 

        Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється для органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

        Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Кілійська міська рада.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу місцевого самоврядування відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініст

рування

регулю

вання (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

0,2

 

36,11

 

1

 

5

 

36,11

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання,

0,5

36,11

1

5

90,27

    камеральні

-

-

-

-

-

    виїзні

-

-

-

-

-

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акту про порушення вимог регулювання

1,0

36,11

1

5

180,55

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,5

36,11

1

5

90,27

5.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

 

-

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0,2

36,11

1

5

36,11

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

433,31

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

2166,55

 

 *Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

         Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 6000 гривень та у погодинному розмірі 36,11 гривень (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019р. №294-IX).

 

Порядковий номер

Назва органу місцевого самоврядування

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

1

Кілійська

міська рада

433,31

2166,55

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

 

Х

433,31

2166,55

 

 

Розробник:

начальник відділу

з питань житлово-комунального

господарства, сільського господарства

та розвитку інфраструктури

виконавчого комітету

Кілійської міської ради                                                              Ю.П.Ніколенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Аналізу

 

VI. Оцінка  виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-ТЕСТ)

 

1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

      Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва планується провести розробником у період з 01 травня 2021 року по 05 серпня 2021 року.

 

з/п

Вид консультації (публічні консультації, круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації, запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

 

1.

Робочі зустрічі з субєктами господарювання з питань розробки проєкту регуляторного акту

 

 

В ході робочих зустрічей обговорено обґрунтування  необхідності прийняття зазначеного проєкту регуляторного акту та інформації про дотримання вимог Закону  України «Про благоустрій населених пунктів», у тому числі цих Правил спрямований на забезпечення дотримання порядку здійснення благоустрою та утримання території міста в належному санітарному стані, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

 

2.

Телефонні розмови з суб’єктами господарювання з питань розробки проєкту регуляторного акту

 

12

 

 

        2. Вимірювання впливу регулювання на субєктів малого підприємництва:

        - кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 150 (одиниць), у тому числі одиниць мікропідприємництва – 124 одиниць;

        -   питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає 83 відсотки.

 

        3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

 

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати

за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (придбання урн, інших засобів для прибирання)

800,00

800,00

750,00

2.

Процедури повірки або поставки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3.

Процедури експлуатації обладнання* (експлуатаційні витрати-витратні матеріали)

366,00

400,00

2000,00

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5.

Інші процедури

0

0

0

6.

Разом витрат, гривень:

(Формула: рядки 1+2+3+4+5)

1166,00

1200,00

2750,00

7.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

150

150

150

8.

Усього витрат за суб’єктами господарювання, гривень:

(Формула: рядки 6х7)

174900,00

180000,00

412500,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва

 щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002 години.

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 6000 гривень та у погодинному розмірі 36,11 гривень (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 24.11.2019 №2629-VIII)

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

36,11

грн/год.

0

(витрати

відсутні)

180,55

грн/год.

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

(витрати

відсутні)

0

(витрати

відсутні)

0

(витрати

відсутні)

11.

Процедури офіційного звітування

0

(витрати

відсутні)

0

(витрати

відсутні)

0

(витрати

відсутні)

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

(формула: витрати часу на забезпечення з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва)

0

(витрати

відсутні)

0

(витрати

відсутні)

0

(витрати

відсутні)

13.

Інші процедури

Х

Х

Х

14.

Разом витрат, гривень:

(формула: рядки 9+10+11+12)

36,11

0

180,55

15.

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання,

одиниць

150

150

150

16.

Усього витрат, гривень:

(формула: рядки 14х15)

5416,5

Х

27082,5

 

*Вартість витрат на експлуатаційні витрати – витратні матеріали розрахована з урахуванням витрат на закупівлю піску щорічно (пісок, як природній компонент протиожеледної суміші 200 грн. (за 0,2 тонни) * 5 років = 1000 грн.)

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

     Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється для органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

     Орган місцевого самоврядування, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Кілійська міська рада.


 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу місцевого самоврядування відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,2

36,11

1

150

1083,3

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,5

36,11

1

150

2708,25

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

1,0

36,11

1

2

72,22

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,5

36,11

1

2

36,11

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

 

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,2

36,11

Х

150

1083,3

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

4983,18

           

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

24915,9

         

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____ гривень.

Порядковий номер

Назва

органу місцевого самоврядування

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

       
       

                  1

Кілійська

міська рада

4983,18

24915,9

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

4983,18

24915,9

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

180000,00

900000,00

       

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5416,5

27082,5

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

(формула: рядки 1+2)

185416,5

927082,5

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

4983,18

24915,9

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

(формула: рядки 3+4)

190399,68

951998,4

    

 

Розробник:

начальник відділу

з питань житлово-комунального

господарства, сільського господарства

та розвитку інфраструктури

виконавчого комітету

Кілійської міської ради                                                              Ю.П.Ніколенко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь