Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акту

Дата: 27.10.2021 15:58
Кількість переглядів: 1034

Дата ___.10.2021

 

        Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється регуляторний акт – проект рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті» та аналіз регуляторного впливу. Проєкт розроблений відділом з питань житлово-комунального господарства, сільського господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Кілійської міської ради з метою приведення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у м. Кілія до рівня економічно обґрунтованих витрат.

        З повним текстом проєкту регуляторного акта та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Кілійської громади в розділі «Новини» або безпосередньо звернувшись до відділу з питань житлово-комунального господарства, сільського господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Кілійської міської ради за адресою: м. Кілія, вул. Миру, 44, каб. № 13.

        Пропозиції та зауваження з відповідними обгрунтуваннями до проєкту регуляторного акта та до аналізу його регуляторного впливу приймаються до 22 листопада 2021 року у письмовій формі поштою за адресою: м. Кілія,    вул. Миру, 44, каб. № 13.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

регуляторного акту – проєкту рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради

«Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів

у міському автомобільному транспорті»

 

          Даний аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті» розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (зі змінами).

         Назва регуляторного акта: проєкт рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті».

         Регуляторний орган: виконавчий комітет Кілійської міської ради.

         Розробники документа: Відділ з питань житлово-комунального господарства, сільського господарства та розвитку інфраструктури виконавчого комітету Кілійської міської ради.

         Відповідальна особа: Ніколенко Ю.П.

         Контактний телефон: 4 20 54; 4 24 01.

 

 

  1. Визначення проблеми

          У відповідності до чинного законодавства України «Про автомобільний транспорт» основною метою діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (перевізників) є надання послуг з перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та забезпечення належних умов транспортного обслуговування населення м. Кілії. На сьогоднішній день, відповідно до рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради від 20 серпня 2019 року №157, в місті діє тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у розмірі 7,00 грн., для учнів загальноосвітніх шкіл – 5,00 грн. Пільгова категорія громадян обслуговується безкоштовно, за що перевізники отримують відшкодування з міського бюджету.

          На даний час відбулось значне здороження вартості запчастин та паливно-мастильних матеріалів, що підтверджується зростанням індексу цін виробників промислової продукції. Найбільш суттєвий вплив на фінансовий результат від надання послуг з перевезення пасажирів справляє стрімке зростання вартості пального, витрати на яке, в складі собівартості послуг, становить 70%. В розрахунок діючого тарифу закладено вартість пального на рівні 24,00 грн., тоді як його ціна на сьогодні складає 30,00 грн. Тобто зростання вартості пального перевищує 25%. 

          Крім того, з січня 2019 року відбулось значне зростання законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Так, в розрахунок діючого тарифу закладена мінімальна заробітна плата 4 173,00 грн., тоді як її величина на сьогодні складає 6 000,00 грн. Тобто зростання перевищує 43%. 

          Разом з тим, слід зазначити, що крім вказаного є інші чинники, що суттєво впливають на фінансову спроможність перевізників.

          Так, у зв’язку з епідемією «Covid-19» значно знизився пасажиропотік. Суттєво зросли витрати на ремонтні роботи.

          За таких обставин перевізники несуть суттєві збитки.

          Приватні перевізники продовжують надавати послуги майже за власні кошти та в режимі жорсткої економії, насамперед на ремонтних та профілактичних заходах. Продовження такої ситуації може спричинити цілком реальну і повну зупинку пасажирських перевезень у місті, що призведе до соціальної напруги.

          Відповідно до п.1.6 Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009р. №1175, перегляд рівня тарифів повинен здійснюватись у зв’язку із зміною умов виробничої діяльності та реалізації Послуг, що не залежать від господарської діяльності Перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10%.

Тому склалася необхідність в перегляді та затвердженні нового економічно обґрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,

 

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів так як  регулювання тарифів на міські пасажирські перевезення відноситься до повноважень виконавчих органів міських рад, згідно ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і зумовлені необхідністю забезпечити соціальний захист населення від необґрунтованого завищення вартості зазначених послуг перевізниками, що займають монопольне становище з надання цих послуг на умовах конкурсних засад.
 

II. Цілі державного регулювання

Цілями розробки та впровадження проєкту регуляторного акту є:

- забезпечення населення міста якісними послугами з пасажирських перевезень;

- забезпечення стабільної та беззбиткової роботи перевізників шляхом приведення тарифів на міські пасажирські перевезення до рівня економічно обґрунтованих.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Визначити всі прийнятні альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання, обрати для проведення оцінки вибраних альтернативних способів досягнення цілей не менше двох альтернатив та стисло описати їх:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження існуючого рівня тарифу

Альтернатива 2

Прийняття розробленого проєкту рішення та встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Недопущення підвищення соціальної напруги, що може виникнути внаслідок підвищення тарифів

Виникнення загрози відмови перевізників від надання послуг та можливої повної зупинки пасажирських перевезень в місті

 

Альтернатива 2

Збільшення сплати податку до бюджету від перевізника

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Отримання послуг з пасажирських перевезень за прийнятним тарифом

 

 

 

Альтернатива 2

Забезпечення отримання населенням міста якісних послуг з пасажирських перевезень

Збільшення витрат на проїзд в міському транспорті

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

6

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

 

Х

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Діяльність перевізників буде збитковою, що в свою чергу зменшить кількість учасників перевезень та призведе до погіршення якості послуг

Альтернатива 2

Забезпечення беззбиткової діяльності та можливості розвитку автоперевізників

Можливе зменшення пасажиропотоку внаслідок збільшення тарифу

 

IV. Вибір найбільш оптимального
альтернативного способу досягнення цілей

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 — цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не вирішується питання забезпечення беззбиткової діяльності перевізників та існує загроза зменшення кількості та погіршення якості послуг

Альтернатива 2

3

Забезпечується отримання населенням міста якісних послуг з пасажирських перевезень.
Забезпечується стабільна та беззбиткова робота перевізників.

Проблема не вирішується повністю через постійне здороження запчастин та паливно-мастильних матеріалів.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Переваги отримують громадяни в частині забезпечення громадського спокою

Альтернатива несе негативні наслідки для інтересів держави та суб’єктів господарювання

Проблема продовжує існувати

                              

Альтернатива 2

Прийняття альтернативи забезпечує досягнення встановлених цілей

Витрати населення через збільшення вартості послуг. Проте, зростання рівня запропонованого тарифу не є значним

Найважливіші аспекти проблеми буде вирішено

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не прийнятна, адже не вирішує проблемних питань

Х

Альтернатива 2

Єдина можлива альтернатива:

- Забезпечується отримання населенням міста якісних послуг з пасажирських перевезень;
- Забезпечується стабільна та беззбиткова робота перевізників.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми

          Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту».

Діючі тарифи на міські пасажирські перевезення, встановлені у 2019 році, не в змозі в повній мірі перекрити значне зростання ціни на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі, а також зріст рівня мінімальної заробітної плати. Враховуючи вищезазначене, пропонується такий спосіб досягнення державного регулювання, як збільшення тарифу, що дасть змогу встановлення його на рівні економічно обґрунтованих витрат та забезпечення надійного транспортного обслуговування населення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджається органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 04.11.2021 року.

 

П.№

Вид консультації

Кількість учасників, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча зустріч

 

Доведення до відома присутніх розрахунків та обґрунтування нагальної необхідності перегляду тарифів на послуги з пасажирських перевезень в місті

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 од., у тому числі малого підприємництва 6 од.;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання: Суб’єкти малого підприємництва не несуть витрат на виконання регулювання.

4. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: Виконавчий комітет Кілійської міської ради не несе витрат на адміністрування регулювання.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений. До виникнення потреби перегляду встановлених тарифів.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показником результативності регуляторного акта є:

  • Доступність послуг (кількість автобусних рейсів)
  • Кількість перевезених пасажирів
  • Кількість скарг на перевізників
  • Кількість автобусів на маршрутах
  • Динаміка рівня фактичної рентабельності послуг у порівнянні з прогнозованою за звітний період.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження проведене на стадії розробки проєкту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження – кожні три роки після прийняття регуляторного акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані, опитування.

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні – населення міста, що користується послугами міських автоперевізників.

 

Міський голова                                                                                           Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 

РОЗРОБНИК:

Начальник відділу

з питань житлово-комунального господарства,

сільського господарства та розвитку інфраструктури

виконавчого комітету Кілійської міської ради

 

 __________________ Юрій НІКОЛЕНКО

 

                                                 ПРОЄКТ     

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Р І Ш Е Н Н Я

__ жовтня 2021 року                            м. Кілія                                          № ___

Про встановлення тарифів
на послуги з перевезення пасажирів
у міському автомобільному транспорті

 

        Керуючись статтями 27, 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року №1160-IV, відповідно до п.1.6 Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009р. №1175, рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради від 23 грудня 2020 року № 316 «Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Кілійської міської ради на 2021 рік», розглянувши звернення перевізника – фізичної особи - підприємця Тодорова Василя Петровича від 01.10.2021 року № 3, здійснивши аналіз розрахунків, наданих перевізником на перевезення пасажирів автотранспортом, який працює у режимі руху маршрутного таксі, з метою забезпечення відкритості, прозорості обґрунтованості тарифів на перевезення пасажирів на автобусних міських маршрутах загального користування для споживачів, враховуючи зростання цін на ринку паливо-мастильних матеріалів, значне зростання заробітної плати, зростання цін на запасні частини, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Перевізникам, з якими укладено договори на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті м. Кілії, встановити тариф на перевезення одного пасажира в розмірі 10,00 гривень на перевезення одного пасажира, для учнів загальноосвітніх шкіл – 8,00 гривень в період учбового процесу.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Кілійської міської ради від 20.08.2019 року № 157 «Про погодження тарифу на перевезення пасажирів».

3.  Рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення. 

4. Відділу організаційної роботи та інформаційних технологій апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кілійської міської ради у десятиденний термін після його прийняття.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Сокоренка В.К.

                                                                  

                                                                               Проєкт рішення підготовлений

                                                                               відділом з питань житлово-комунального господарства,

                                                                               сільського господарства та розвитку інфраструктури

                                                                               виконавчого комітету Кілійської міської ради                          


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь