Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 31.01.2018р. №637-VII-30 "Про затвердження Програми щодо покращення екологічної ситуації в місті Кілія на 2018-2022 роки"

Дата: 15.02.2022 19:57
Кількість переглядів: 294

                                                                                               УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

31 січня 2018 року                                                 № 637-VII-30  

Про затвердження Програми 

щодо покращення екологічної ситуації 

в місті Кілія на 2018-2022 роки

 

       Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом «д» частини 1 статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з метою покращення екологічного стану, попередження негативного  впливу від незадовільного стану навколишнього природного середовища міста та вирішення актуальних екологічних проблемКілійська міська рада

  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму щодо покращення екологічної ситуації в місті Кілія на 2018-2022 роки (додається).
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії.

 Кілійський міський голова                                                      Т.І.Бойченко

 

Додаток 

до рішення Кілійської міської ради

                                                                                            від 31 січня 2018 року № 637-VII-30


 

 ПРОГРАМА

                             щодо покращення екологічної ситуації 

                                  в місті Кілія на 2018-2022 роки
 

м. Кілія

2018 рік

                            

 

ПАСПОРТ

прогами щодо покращення екологічної

ситуації в м. Кілія на 2018-2022 роки (далі-Програма)

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з розвитку ЖКГ, гуманітарної та соціальної роботи виконавчого комітету Кілійської міської ради 

2

Нормативно-правові документи

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього середовища», постанова Кабінету Міністрів України від від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», ст. 91 Бюджетного Кодексу України

3

Розробник Програми

Відділ з розвитку ЖКГ, гуманітарної та соціальної роботи виконавчого комітету Кілійської міської ради

4

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчий комітет Кілійської міської ради

5

Учасники Програми

Виконавчий комітет Кілійської міської ради,  органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності

6

Термін реалізації Програми

2018 – 2022 роки

7

Джерела фінансування

Державний, обласний, районний бюджети, міський, сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.)

156444,0

9

Мета Програми

Поліпшення покращення екологічного стану, попередження негативного  впливу від незадовільного стану навколишнього природного середовища

10

Очікуваний результат

поліпшення екологічного стану територіальної громади


 

ВСТУП 

Програма розроблена у відповідності до чинного в Україні природоохоронного законодавства, орієнтована на виконання пріоритетних заходів, визначених "Основними напрямами державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки", та спрямована на реалізацію державної політики України у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення міста від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.

     Підставою для розроблення Програми є існування екологічних проблем на території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, спільних дій виконавчого комітету ради, підприємств, установ, організацій та населення.

   Основними пріоритетами Програми є здійснення системи заходів, спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього середовища. Програма включає в себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із залученням коштів державного бюджету, коштів державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів місцевого бюджету. Програма передбачає виконання основних заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища.

 

Мета Програми

    Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Екологічна ситуація на території Кілійської міської ради, характеризується відносною стабільністю показників. Серед головних факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію є:

1.Несанкційоване розміщення твердих побутових відходів. Накопичення побутового сміття в лісонасадженнях, в водоохоронних зонах річок, в зоні житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення довкілля, що призводить до негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси селищної ради і здоров'я людей.

Одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на території ради є організація робіт з вивезення побутових відходів, локалізація стихійних звалищ.

 

2. Стан зелених насаджень на території міської ради. В умовах постійного зростання цін на енергоносії, більшість домогосподарств використовують опалення дровами.   Незаконна вирубка старорослих дерев, у тому числі на об’єктах природно-охоронного фонду (прибережні смуги ріки Дунай, посадкові смуги), є однією з головних факторів, що призводить до зменшення зелених насаджень на території ради. Розвиток зеленого господарства можливий за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів.

3.Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водоймищ. Близкість поверхневих вод негативно впливають на життєдіяльність населення міста. Застарілі, зношені системи водовідведення, що використовуються КП «Світло», також негативно впливають на водні об’єкти (поверхневі та підземні) на території міста  Кілія та на стан навколишнього природного середовища в цілому .

 

Основні завдання програми

     Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території міста, основними завданнями Програми  та пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради є:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів;

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

- запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;

- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів;

- охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

- озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-охоронного фонду;

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;

-  виготовлення землевпорядної документації на сміттєзвалища для розміщення ТПВ;

- виконання робіт по ліквідації карантинних рослин;

- будівництво (реконструкція) каналізаційних мереж і споруд на них в населених пунктах громади;

- заходи з озеленення населених пунктів громади;

-  придбання обладнання та машин для збору, транспортування побутових відходів.

 

Очікувані результати заходів програми

 

       Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища;

2. Покращення екологічної ситуації на території в двох напрямках:

впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи;

впровадження заходів, спрямованих на формування сприятливого та безпечного навколишнього середовища, комфортного для проживання мешканців.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

- зберегти наявний водний баланс та ресурси;

- підтримати гідрологічний режим та санітарний стан річки Дунай;

- забезпечити ліквідацію стихійних звалищ ТПВ;

- забезпечити збереження зелених насаджень на території ради за рахунок висадження молодняку, боротьби з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць;

- забезпечення безаварійної роботи каналізаційних мереж територіальної громади;

- залучення громадськості до здійснення природоохоронних заходів.

 

Джерела фінансування заходів Програми

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету (в межах асигнувань), державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС), коштів підприємств та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  

 

Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми на протязі п’яти років – 2018-2022 роки. 

                                                                                            Додаток

                                                                                         до Програми

 

Орієнтовний обсяг видатків

бюджетів різних рівнів на покращення екологічного становища

на території міста Кілія на 2018 – 2022 роки

 

з/п

Назва об’єкту 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Усього

2018

2019

2020

2021

2022

державний (обласний,районна)

бюджет

міський

бюджет

державний (обласний,районна)

бюджет

міський

бюджет

державний (обласний,районна)

бюджет

міський

бюджет

державний (обласний,районна)

бюджет

міський

 

бюджет

державний (обласний,районна)

бюджет

міськийбюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Поточний ремонт каналізаційних систем: 

64,00

-

64,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

по вул. Перемоги № 2,4а, 

34,00

-

34,00

--

-

-

-

-

-

-

-

1.2

по вул. Лермонтова № 1А

30,00

-

30,00

 

-

-

-

-

-

-

-

2.

Прочищення (будівництво) дощової каналізації (зливоскидів)   та водовідведення

585,00

-

585,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

вул. Кіченка (від вул. Суворова до вул. Грецька)

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

вул. Щаслива (від вул. Соловйова до вул. Дунайська)

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

вул. Дмитрівська (від вул. Вишнева до Свято- Дмитрівського храму)

45,0

-

45,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

вул. Миколаївська,  Чехова,

Татарбунарська

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

 

2.5

вул. Белінського (від вул. Миру до вул. Гагаріна)   

100,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

вул. Маяк (від вул. Дмитрівська до вул. Маяк буд. № 260 )

120,0

-

120,0

-

 

-

-

-

-

-

-

2.7

вул. Козацька

20,00

-

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3. 

Будівництво каналізаційних очисних споруд

151765,009

держ.- 50000,00

100,00

держ. 70665,009

-

-

-

-

-

-

-

облас.- 12000,00

облас.- 19000,00

4.

Придбання сміттєвоза

350,00

-

350,00

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Будівництво сміттєвих майданчиків

280,00

-

280,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Утримання зелених насаджень в місті

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Виготовлення проекту електропостачання насосної станції по відкачуванню дощових вод по вул. Севастопольська № 1-Б

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Виготовлення проекту нового міського сміттєзвалища

600,00

-

-

район.- 100,00

500,00

-

-

-

-

-

-

9.

Утримання в належному стані водовідвідних каналів на території міста

100,00

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

 

10.

Технічне переобладнання існуючої хлораторної на електролізну на водопровідних очисних спорудах міста

2500,00

держав.-2500,00

-

-

-

-

-

-

-

   
 

Усього:

156444,009

держ.-52500,0

1579,0

держ. 70665,009

600,0

-

-

-

-

-

-

облас.- 12000,0

облас.- 19000,00

 
 

район.- 100,0

 

        Секретар Кілійської міської ради                                                          Л.Г. Кріпакова

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь