Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 07.12.2017р. №558-VII-26 "Про Програму ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території міста Кілія на 2017 – 2022 роки"

Дата: 15.02.2022 20:32
Кількість переглядів: 310

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 07 грудня 2017 року                                                № 558-VII-26 

Про Програму ремонту та утримання 

автомобільних  доріг  загального 

користування  державного та місцевого 

значення на території міста Кілія 

на 2017 – 2022 роки

 

Відповідно до пункту 22 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух», постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», підпункту «в» пункту 10 статті 91 Бюджетного Кодексу України, з метою забезпечення задовільних умов руху автотранспорту і безпеки дорожнього руху на дорогах міста Кілія, Кілійська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території міста Кілія на 2017 – 2022роки (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку міста, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків і зборів та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, розвитку промисловості, транспорту, торгівлі та ефективного використання об'єктів комунальної власності.


Кілійський міський голова                                        Т.І. Бойченко                                                                          Додаток

                                                                                            до рішення Кілійської міської  ради

                                                                    від  07.12.2017 р.   № _558-VII-26                                                                                        ПРОГРАМА

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

державного та місцевого значення на території міста Кілія

на 2017 – 2022 роки


 

Кілія,

2017 р.

 

ПАСПОРТ

Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території міста Кілія 

на 2017 – 2022 роки (далі – Програма)

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Відділ з розвитку ЖКГ, гуманітарної та соціальної роботи виконавчого комітету Кілійської міської ради 

2

Нормативно-правові документи

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух», постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р.       №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», ст. 91 Бюджетного Кодексу України

3

Розробник Програми

Відділ з розвитку ЖКГ, гуманітарної та соціальної роботи виконавчого комітету Кілійської міської ради

4

Відповідальні виконавці Програми

Виконавчий комітет Кілійської міської ради та Служба автомобільних доріг в Одеській області

5

Учасники Програми

Виконавчий комітет Кілійської міської ради та Служба автомобільних доріг в Одеській області

6

Термін реалізації Програми

2017 – 2022 роки

7

Джерела фінансування

Державний, обласний, районний бюджети, міський, сільські бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.)

6000,0

8.1

у тому числі по роках, 

(тис. грн.)

 
 

Рік

Усього

Державний, обласний,районний 

 бюджети

Міський 

бюджет

 

2017

1000,0

-

1000,0

 

2018

5000,0

-

5000,0

 

2019

   

-

 

2020

     
 

2021

     
 

2022

     
 

Усього:

6000,0

-

6000,0

                                                                           

1. Загальні положення

 

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з Державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

По території міста Кілія – 37,85 км автодоріг загального користування, із них: державного значення – 4,950 км, місцевих – 32,9 км, зокрема, протяжність доріг обласного значення – 3 км. 

У зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг державного та місцевого значення міста є незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового капітального і поточного  середнього ремонтів. 

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний розвиток міста, створює соціальну напругу. 

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового забезпечення робіт з капітального та поточного середнього ремонтів, утримання  доріг загального користування державного та місцевого значення на території міста, забезпечення контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

 Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від                30.03.1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

 

Мета Програми

 

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території міста Кілія і забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

  3. Основні завдання та заходи Програми

3.1. Основними завданням Програми є:

- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг;

- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

 

3.2. Заходи з виконання Програми:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення;

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення;

- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць і доріг населеного пункту та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах).

3.3. Вид робіт на об’єктах (капітальний ремонт, поточний середній ремонт, поточний ремонт, утримання) та загальна кошторисна вартість визначається розробленою проектно-кошторисною документацією.

 

3.4. Орієнтовний обсяг видатків  міського бюджет співфінансування на ремонти автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення на території міста Кілія на 2017 – 2022 роки наведено в додатку 1 до Програми.

 

3.5. Об’єкти поточного ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг та враховуючи звернення органів місцевого самоврядування і мешканців міста. Перелік об’єктів поточного ремонту та утримання доріг затверджується міською радою.

4. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, районного та міського бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

3

На умовах співфінансування кошти місцевих бюджетів для виконання робіт перераховуються одержувачу коштів – Службі автомобільних доріг в Одеській області.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5750,0 тис. грн. Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року можуть уточнюватися.

                                                                                5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг загального користування на території міста Кілія;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- створення умов доступності до усіх районів населенного пункту.

6. Організація та контроль за виконанням Програми

Розпорядником бюджетних коштів для виконання робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг загального користування є Кілійська міська рада.

Кілійська міська рада, як розпорядник бюджетних коштів, може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених Програмою, та надати йому кошти бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього розпорядника бюджетних коштів.

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України кошти на виконання заходів Програми можна передавати міжбюджетним трансфертом до обласного та районного бюджетів.

Виконавець робіт з ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення, а також вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, в тому числі і з розробленням проектно - кошорисної  документації, проведення процедури закупівлі та визначення виконавця на здійснення технічного нагляду, здійснюється Службою автомобільних доріг в Одеській області, яка є балансоутримувачем доріг.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь