Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 12.05.2020р. №1311-VII/O-38 "Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель Кілійської міської ради на 2020-2024 роки"

Дата: 15.02.2022 20:43
Кількість переглядів: 247

Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель Кілійської міської ради на 2020-2024 роки

     Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про охорону земель», Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою подальшого розвитку земельних відносин, підвищення ефективності використання земельних ресурсів та виконання заходів щодо раціонального використання і охорони земель, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища від 08.05.2020р. № 33.1.1, Кілійська міська рада

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель Кілійської міської ради на 2020-2024 роки, згідно з додатком.

 

2. Фінансовому управлінню Кілійської міської ради забезпечити фінансування заходів Програми розвитку земельних відносин та охорони земель Кілійської міської ради на 2020-2024 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 Міський голова                                                                                              П. Бойченко

 

Додаток 

                                                                                                                                                                                    до рішення Кілійської 

                                                                                                                                міської ради                                                                                                           від 12.05.2020р. р. №  1311-VII/О-38

ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ КІЛІЙСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020-2024 РОКИ (далі - Програма) 

ЗМІСТ

 

 1. ПАСПОРТ
 2. ВИЗНАЧЕНЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ`ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
  1.  ЗЕМЕЛЬНІ  РЕСУРСИ
  2.  ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
  3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ(ЗМІНИ) МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
  4. НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 3. МЕТА ПРОГРАМИ
 4. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ`ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ТА ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
 7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 8. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                          НА 2020-2024 РОКИ1.ПАСПОРТ

 

 

1.

 

Ініціатор розроблення Програми

 

Відділ з питань земельних відносин, екології т природних ресурсів виконавчого комітету Кілійської міської ради

 

2.

 

Розробник Програми

 

Відділ з питань земельних відносин, екології т природних ресурсів виконавчого комітету Кілійської міської ради

 

3.

 

Відповідальний виконавець Програми

 

Відділ з питань земельних відносин, екології т природних ресурсів виконавчого комітету Кілійської міської ради

 

4.

 

Учасники Програми

 

Виконавчий комітет Кілійської міської ради, підприємства, організації та фізичні особи

 

5.

 

Термін реалізації Програми

 

2020-2024 роки

 

6.

 

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)

 

-


 
 

7

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

міський, інші джерела додаткових надходжень


 
 

8.

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, грн.

 

1456275 грн.


 
 

8.1 

 

коштів міського бюджету, грн.

 

1456275 грн.

 

8.2

 

кошти інших джерел

 

-


 

2. ВИЗНАЧЕНЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2020-2024 роки                (далі - Програма) розроблена з метою виконання вимог статті 35, 46 Закону України                      «Про землеустрій», статей  173, 183, 201 Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2.1 ЗЕМЕЛЬНІ  РЕСУРСИ  

Станом на 01.01.2020року площа земель території Кілійської міської об’єднаної територіальної громади  становить 37681 га

 • Землі сільськогосподарського призначення -  24430 га;

З удосконаленням нормативів ефективності ведення господарської діяльності у галузях економіки та врегулюванням законодавчої бази і проектно-технічних розробок поступово здійснюється раціональне використання земельного фонду територіальної громади, що необхідне для досягнення європейського рівня розвитку земельних відносин.

2.2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

Для створення досконалої інформаційної бази, необхідної для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування, необхідно здійснити  проведення інвентаризації земель  на території Кілійської міської об’єднаної територіальної громади.

Інвентаризація земель усіх категорій та форм власності, із визначенням місця розташування об’єктів землекористування, їх меж, розмірів правового статусу, виявлення земель, що не використовуються за призначенням або використовуються не раціонально чи взагалі не використовуються, надасть можливість сформувати земельні ділянки у межах відповідної категорії земель, внести відомості про них до Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що у майбутньому раціоналізує використання земель, дозволить збільшити надходження до бюджету Кілійської міської об’єднаної територіальної громади, створить умови ефективного оподаткування та забезпечить зниження вартості землевпорядних робіт. 

Крім того, таке суттєве напрацювання стане базисом для включення сформованих земельних ділянок комунальної власності до переліку земельних ділянок, право оренди на які підлягає продажу на торгах окремими лотами. Продаж прав оренди на земельні ділянки з земельних торгів у формі аукціону, в свою чергу, забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету та забезпечить залучення додаткових коштів на виконання інвестиційних програм. 

2.3. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць

 

Для встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних утворень розробляються проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць розробляються для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення їх ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації.

Територія Кілійської міської об’єднаної територіальної громади складається з 4-х населених пунктів, а саме: м. Кілія, с. Шевченкове, с. Помазани, с. Ліски. 

На теперішній час не встановлено межі населених пунктів, а саме: м. Кілія, с. Шевченкове, с. Помазани, с. Ліски,  Кілійського району Одеської області. 

З метою створення повноцінного життєвого середовища громадян та створення сприятливих умов територіального розвитку громади, з урахуванням інтересів власників землі, землекористувачів, для захисту інтересів громадян та вирішення проблеми територіального самозабезпечення Кілійської міської ради необхідно здійснити встановлення                       меж населених пунктів, а саме: м. Кілія, с. Шевченкове, с. Помазани, с. Ліски,  Кілійського району, Одеської області шляхом розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

 Для цього необхідно чітко визначити та юридично закріпити межу населеного пункту, яка сформувалась як фактична і забезпечити громадян відповідними правами. 

2.4 НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

          Відповідно до статті 5 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних ділянок є одним із найважливіших економічних регуляторів земельних відносин та застосовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Статтею 13 Закону України «Про оцінку земель» передбачено обов’язкове проведення нормативної грошової оцінки земель у разі визначення розмірів земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок, визначення втрат сільськогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель. 

- Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту м. Кілія Кілійського району Одеської області була проведена у 2015 році та затверджена рішенням Кілійської міської ради від 16.04.2015 року № 996-VI-53 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кілія Кілійської міської ради Кілійського району Одеської області.».

- Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту с. Ліски Кілійського району Одеської області була проведена у 2014 році та затверджена рішенням Лісківської сільської ради 31 жовтня 2014 року № 390-ХХХV-VI.

- Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту с. Шевченкове та с. Помазани Кілійського району Одеської області була проведена у 2014 році та затверджена рішенням Шевченківської сільської ради від 04 липня 2014 року № 457-ІІ-VI.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.

Чинним законодавством обмежений термін дії нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  не може перевищувати 7-ми річний термін, у зв’язку з чим у 2021 році закінчується максимально граничний термін дії нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Ліски, с. Шевченкове та с. Помазани. Таким чином, у  І півріччі 2021 року необхідно провести та закінчити виконання робіт з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

Також у 2022 році закінчується максимально граничний термін дії нормативної грошової оцінки земель населеного пункту міста Кілія. Таким чином, у  І півріччі 2021 року необхідно провести та закінчити виконання робіт з розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

Відповідно до пункту 2 статті 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

З метою оприлюднення відповідних рішень до 15 липня 2021 року та введення в дію результатів проведеної нормативної грошової оцінки земель з 01 січня 2022 року в міському бюджеті на 2020 рік необхідно передбачити кошти на розроблення нормативної грошової оцінки земель: м. Кілія, с. Шевченкове, с. Помазани, с. Ліски. 

Нормативна грошова оцінка земель міської ради невідкладно потребує розроблення у 2021 році для запобігання втрат міського бюджету від недоотримання плати за землю та дотримання законодавства щодо періодичності її проведення для визначення розмірів земельного податку та орендної плати з 2022 року.

Порушення строків проведення нормативної грошової оцінки призводить до поточних бюджетних втрат і створює підґрунтя для суттєвого недоотримання плати за землю у наступних роках.

 1. МЕТА ПРОГРАМИ

Програма розроблена з метою раціонального використання та охорони земельних ресурсів, спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки Кілійської міської ради.

 1. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКІВ ТА ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Передбачені в програмі заходи направлені на розвиток земельних відносин та раціональне використання та охорону земель, а саме:

 • проведення інвентаризації земель є необхідною умовою створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, ефективного регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земельних ресурсів, оподаткування, наповнення міського бюджету від продажу прав оренди на земельні ділянки, оформлення правовстановлюючих документів на землю державними і комунальними підприємствами та установами;
 • розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць забезпечить створення територіальних умов для здійснення місцевого самоврядування відповідно до адміністративно-територіального устрою та ефективного використання потенціалу території громади;
 • проведення нормативної грошової оцінки земель є встановленим законодавством засобом для визначення ставок земельного податку та орендної плати, ціноутворення, визначення втрат сільськогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель та надасть можливість забезпечити реалізацію правових відносин, які виникають з приводу відчуження земельних ділянок, у тому числі їх передачу у спадщину, міни, дарування, купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них.


5.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

Основними напрямами діяльності Програми є:

 • проведення робіт з інвентаризації земель;
 • розроблення проекту землеустрою встановлення (зміни) меж адміністративно-    територіальних одиниць;
 • проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель.
 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання передбачених Програмою заходів дасть змогу:

 • за результатами проведеної інвентаризації створити інформаційну базу державного земельного кадастру, здійснити розподіл за видами власності на землю, забезпечити умови для оптимального оподаткування;
 • встановити  межі населених пунктів, а саме: м. Кілія, с. Шевченкове, с. Помазани, с. Ліски, Кілійського району Одеської області та забезпечити реалізацію прав територіальної громади з регулювання земельних відносин;
 • за результатами проведеної нормативної грошової оцінки врегулювати земельні відносини при передачі земель у власність, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок.

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дозволить здійснити використання та охорону земель на якісно новому рівні, захистити землі від шкідливого антропогенного впливу, розвивати ринок земель та інше, що в свою чергу дасть можливість зберегти та використати землю як складову частину природного ресурсу і територіального базису, перетворити основне національне багатство в самостійний фактор зростання економіки, а також сприятиме припливу інвестицій у розвиток економіки міста, області та держави.

 1. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

         Координація виконання заходів Програми покладається на Відділ з питань земельних відносин, екології та природних ресурсів виконавчого комітету Кілійської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Кілійської міської ради та Головне управління  Держгеокадастру в Одеській області.                                                                                                            

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Моніторинг та контроль виконання Програми здійснюється Кілійською міською радою.  Виконавці програми інформують раз на рік про виконання заходів. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання Програми та використання бюджетних коштів.

                                                                                                                                                                

 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020-2024 РОКИ

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки 

2020

2021

2022

2023

2024

 

Усього

 

856275,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

У тому числі:

місцевий бюджет

 

856275,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Інші джерела додаткових надходжень

 

-

 

-

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Усього витрат на виконання Програми (грн.)

 

856275,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0


Перший заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів                                                                                       Чапраз Н.Е.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь