A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 31.08.2019р. №526-VII/O-18 "Про затвердження цільової Програми розвитку освіти Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно -освітній простір» на 2019-2020 роки"

Дата: 15.02.2022 21:17
Кількість переглядів: 228

Про затвердження цільової  Програми  розвитку освіти 

Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської 

області «Новий інформаційно -освітній простір» на 2019-2020 роки 

          Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики в освітній галузі, забезпечення гарантованих прав громадян України на якісну освіту, враховуючи   висновки та рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об’єктів гуманітарної сфери, соціального захисту населення  від 29.05.2019 р. №   19.1.4.,  міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити цільову Програму розвитку освіти Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно -освітній простір» на 2019-2020 роки (далі – Програма), що додається.

2.Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради забезпечити організацію та координацію дій щодо виконання завдань і заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Кілійської міської ради щорічно при формуванні проекту бюджету Кілійської міської ради передбачати фінансування на реалізацію заходів, визначених Програмою, виходячи з наявного фінансового ресурсу.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кілійської міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету і фінансів, встановлення місцевих податків та зборів, інвестицій  та зовнішньоекономічної діяльності та на постійну комісію Кілійської міської ради з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об’єктів гуманітарної сфери, соціального захисту населення.  

Міський голова                                                                           П.Бойченко

 

ПАСПОРТ

цільової Програми  розвитку освіти

Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно - освітній простір» на 2019-2020 роки 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Кілійська міська рада

2.

Розробник Програми

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради 

3.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, заклади  загальної середньої освіти Кілійської міської ради

4.

Учасники Програми

Кілійська міська рада, 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради,  заклади загальної середньої освіти Кілійської міської ради

5.

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

6.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний бюджет,

місцевий бюджет, інші джерела

фінансування

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис.грн.)

5600,0 тис.грн.

 

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж терміну дії Програми. 

 

Начальник Відділу освіти 

та молодіжної політики                                                                         С.Мергут

 

 

Додаток 

до рішення Кілійської міської ради

  від 31 травня 2019 р. № 526-VII/O-18
 

 Цільова Програма розвитку освіти

Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно - освітній простір» на 2019-2020 роки

 

  1. Загальні положення

 

Освіта - особлива галузь суспільного життя, найважливіша передумова вирішення нагальних соціальних завдань держави. Перехід країни до інформаційного суспільства, нові перспективи розвитку української державності, євроінтеграційні процеси, входження у світовий освітній простір, необхідність створення нового інформаційно-освітнього простору в мережі закладів загальної середньої освіти Кілійської міської об’єднаної територіальної громади – причини, які зумовлюють необхідність докорінних  змін в освітній галузі Кілійської міської об’єднаної територіальної громади.

Мережа закладів освіти Кілійської міської об’єднаної територіальної громади(далі – Кілійської ОТГ) в основному відповідає  потребам населення. Всього на території Кілійської ОТГ функціонує 9 закладів загальної середньої освіти(далі - ЗЗСО), 155 класів, в яких навчається 2940 учнів. Освітній процес у ЗЗСО забезпечують 292 педагогічні працівники.

Освітня сфера Кілійської міської об’єднаної територіальної громади - це мережа закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Система освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та духовний розвиток мешканців Кілійської ОТГ. 

Основні напрямки роботи в ЗЗСО Кілійської ОТГ на даний час:

- впровадження в освітній галузі Кілійської ОТГ освітньої реформи, реалізація Концепції НУШ в початковій школі ЗЗСО;

- забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти;

- проведення роботи щодо формування мережі ЗЗСО з урахуванням демографічної ситуації, бюджетної забезпеченості, відповідно до існуючої потреби у забезпеченні населення Кілійської ОТГ освітніми послугами;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, підготовка вчителів та вихователів до роботи в умовах профільного навчання, інклюзивної освіти та Нової Української школи;

- оновлення матеріально-технічної та дидактичної бази кабінетів української мови та літератури в ЗЗСО;

- облаштування та капітальний ремонт спортивних залів та майданчиків;

- інформатизації та комп’ютеризації ЗЗСО;

- забезпечення всіма видами харчування дітей у ЗЗСО відповідно до виділених на це бюджетних призначень;

- проведення оздоровчої компанії у ЗЗСО Кілійської ОТГ та 100% охоплення оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій;

- зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази у ЗЗСО;

- облаштування нових та ремонт існуючих санітарних вузлів в  ЗЗСО; 

- забезпечення 100% покриття ЗЗСО  Інтернет зв’язком;

- ефективне використання у освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечення підтримки науково-пошукової діяльності учнів; проведення масових заходів з учнями на протязі навчального року відповідно до затвердженого плану роботи;

- забезпечити підвезення учнів та педагогів, які потребують підвезення до місць навчання і додому на 100%;

- створення інклюзивних класів у ЗЗСО Кілійської ОТГ.

 

Основні пріоритетні напрямки роботи щодо покращення якості освіти в ЗЗСО Кілійської ОТГ на 2019-2020 роки, підвищення рівня підготовки учнів до ЗНО:

  • забезпечення для мешканців Кілійської ОТГ державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання якісної та повноцінної освіти;
  • створення нового інформаційно-освітнього середовища, впровадження елементів STEM освіти при організації освітнього процесу в  ЗЗСО;

- якісний розвиток мережі загальної середньої освіти, впровадження різних форм навчання (у т.ч. екстернатної, дистанційної);

- розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному  ЗЗСО;

- забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації освітнього процесу;

- досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в освітньому процесі;

- застосування сучасних технологій в освітньому середовищі, оперативний збір, обробка і обмін інформацією;

- оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази у ЗЗСО.

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

В основі розробленої Програми лежить соціальне замовлення сьогодення, що відображає нові освітні потреби суспільства, і є основою для підвищення якості освіти та формування нової системи цілей при організації освітнього процесу.

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу. У закладах освіти в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби ІКТ стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові ІКТ навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Новий інформаційно – освітній простір буде включати в єдине інформаційне поле безліч інформаційних об’єктів і зв’язків між ними, засоби і технології збору, накопичення, передачі, обробки, продукування та поширення інформації. 

Цільову Програму розвитку освіти Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно - освітній простір» на 2019-2020 роки розроблено з метою забезпечення реалізації конституційних прав мешканців громади на рівний доступ до якісної освіти, організації роботи щодо створення умов для впровадження інновацій в галузі освіті відповідно до вимог законодавства України та нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, виконання Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Вирішення проблеми оновлення матеріально-технічної бази  ЗЗСО (предметних кабінетів з української мови і літератури, математики, хімії, біології та інших), необхідності актуалізації проблеми підвищення рівня підготовки учнів до ЗНО (аналітичні матеріали результатів ЗНО за 2017-2018 роки додаються до Програми). 

Розв’язання зазначених проблем можна здійснити через формування нового інноваційного інформаційно-освітнього  простору у ЗЗСО Кілійської ОТГ. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес забезпечить можливість організації безперебійного освітнього процесу, вільний доступ до великих обсягів інформації, сприятиме відкриттю нових інформаційно-технологічних можливостей для учасників освітнього процесу, позитивно впливатиме на професійний розвиток педагогів, підвищення їх мотивації, набуття ними нових компетенцій, розширить можливості доступності якісної освіти для учнів ЗЗСО Кілійської ОТГ. 

Згідно з Програмою спільною метою всіх учасників навчально-виховного процесу має стати підвищення якості освіти, створення найкращих умов для організації освітнього процесу, забезпечення особистісного розвитку та формування необхідних життєвих навичок учнів.

 

3.Мета  та завдання  Програми

 

Метою Програми є -  створення умов для розвитку доступної та якісної освіти, надання якісних освітніх послуг у ЗЗСО Кілійської ОТГ, підвищення рівня підготовки учнів до ЗНО, підвищення мотивації педагогічних працівників, організації ефективного сучасного науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, підтримка і розвиток обдарованих учнів, оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (предметних кабінетів з української мови і літератури, математики, хімії, біології та інших), забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, виконання Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Завдання Програми:

1.Сучасне оновлення матеріально – технічної бази предметних кабінетів (першочергово кабінетів української мови і літератури та математики);

2.Створення нового інформаційно – освітнього середовища (освітній ХАБ) в кожному ЗЗСО та впровадження елементів STEM освіти при організації освітнього процесу. Забезпечення безперервного функціонування інформаційно-освітнього простору в мережі ЗЗСО.

3. Якісне підвищення мотивації педагогічних працівників, які:

- показали кращі результати по ДПА для випускників старшої школи у формі зовнішнього незалежного оцінювання за відповідний навчальний рік,

- готували учнів для участі в обласних та всеукраїнських  конкурсах, турнірах, заходах, які проводяться  відповідно до наказу МОН молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099 та здобули призові місця.  

 

4. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

  • підвищити якість надання освітніх послуг мешканцям Кілійської ОТГ, підвищити рівень підготовки учнів до ЗНО;
  • підвищити рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою, інтерактивними засобами навчання, предметними кабінетами, створити новий інформаційно-освітній простір, впровадити в освітній процес елементи STEM освіти;
  • досягнути високої результативності роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
  • зміцнити матеріально-технічну базу закладів освіти;
  • забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів загальної середньої, підвищення їх мотивації, матеріальне стимулювання тощо;

- усунути територіальні бар’єри в процесі навчання за рахунок дистанційних форм навчання;

- інтегрувати інформаційно-освітню  систему у світову інформаційну мережу, що значно полегшить доступ до міжнародних інформаційних ресурсів у галузі освіти, науки, культури та інших сферах життєдіяльності;

- автоматизацію процесів організації та управління освітніми процесами.

Новий інформаційно-освітній простір дозволить оптимально і якісно вирішити: планування освітнього процесу за різними програмами, рівнями та формами навчання; організацію в електронній формі навчальних заходів; подання навчального матеріалу та довідкової інформації; перехід від домінування репродуктивної діяльності до творчої та консультативної; надання доступу учасникам освітнього процесу до інформації, пов’язаної з плануванням, організацією та моніторингом навчального процесу; забезпечення комунікативної взаємодії між учнями та вчителями; використання у змістовному процесі освіти навчально-методичних комплексів і матеріалів, які постійно обновлюються.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми,

терміни та етапи її виконання

 

Фінансування виконання заходів (додається до Програми), передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів Державного та міського бюджетів. Обсяг фінансування Програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів міського бюджету, субвенцій з Державного бюджету, залишків коштів освітньої субвенції. Обсяг фінансування   може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання. До виконання заходів Програми можуть залучатись інші джерела фінансування.

Виконання Програми здійснюватиметься протягом 2019-2020 років в межах наявних та залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

    

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, ЗЗСО Кілійської міської ради є відповідальними виконавцями Програми. 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, керівники ЗЗСО несуть відповідальність за виконанням Програми розвитку освіти Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно - освітній простір» на 2019-2020 роки.

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради,  організовує виконання заходів Програми та здійснює загальну координацію за ходом  виконання Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія  міської ради з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об’єктів з гуманітарної сфери, соціального захисту населення та постійна комісія  міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету і фінансів, встановлення місцевих податків та зборів, інвестицій  та зовнішньоекономічної діяльності.

 

Начальник відділу освіти 

та молодіжної політики

Кілійської міської ради                                                                       С.Мергут

 

 

Додаток  

                                                                                                                                                                                        до Програми

 

 Заходи щодо реалізації цільової Програми розвитку освіти 

Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно - освітній простір»  

на 2019-2020 роки 

Назва напряму діяльності

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Відповідальні за виконання

Строки

виконання

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування за роками виконання, тис. грн.

Очікуваний результат від виконання заходу

Всього

2019  рік

2020 рік


 
 

1. Створення робочої групи щодо розбудови та впровадження заходів окреслених Програмою розвитку освіти   

Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області «Новий інформаційно - освітній простір»  

на 2019-2020 роки 
 

1.1. Проведення нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, засідань робочої групи.

 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація та працівники ЗЗСО  Кілійської міської ради. 

 

2019-2020 роки

За окремим графіком, затвердженим наказом Відділу освіти та молодіжної політики

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Координація заходів щодо розбудови в ЗЗСО Кілійської міської ради «Нового інформаційно – освітнього простору» 

2. Створення, забезпечення функціонування та матеріально-технічне оснащення освітніх ХАБів в ЗЗСО Кілійської міської ради

2.1.Проведення поточних ремонтних робіт в навчальних кабінетах ЗЗСО Кілійської міської ради, на базі яких будуть створені освітні ХАБи 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

 

2019-2020 роки

Місцевий бюджет, інші джерела

700,0

200,0

500,0

Створення концептуально нового освітнього простору та оновлення матеріально-технічної бази

в приміщеннях

ЗЗСО Кілійської міської ради, оновлення матеріально-технічної бази 

 

2.2.Оснащення освітніх ХАБів 

навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо)  МФУ, стартові комп’ютерні  набори  micro:bit с 37 модулями датчиків)

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

Держав

ний, місцевий бюджет, інші джерела 

2000,0

500,0

1500,0

Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти. Підвищення якості викладання природничо-математичних дисциплін, впровадження дистанційного навчання


 
 

2.3. Підключення до мережі Інтернет освітніх ХАБів ЗЗСО Кілійської міської ради 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

-

-

-

-

Забезпечення швидкісного доступу  до мережі Інтернет

 

2.4. Створення та систематичне оновлення електронних каталогів навчально- методичної літератури та навчального цифрового контенту

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

-

-

-

-

Створення нового інформаційно-освітнього простору 

3.Придбання предметних кабінетів, комп’ютерної техніки, інтерактивного та дидактичного обладнання (засобів навчання) для ЗЗСО Кілійської міської ради

3.1.Придбання до предметних кабінетів з української мови і літератури навчальних комп’ютерних комплексів (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо) 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

Держав

ний, місцевий бюджет, інші джерела
 

800,0

700,0 

100,0


 

Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти

 

3.2. Придбання до предметних кабінетів з математики навчальних комп’ютерних комплексів (інтерактивна дошка, інтерактивна панель із вмонтованим комп’ютером, мультимедійний проектор, під’єднаний до комп’ютера вчителя, учнівське комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, комутаційне обладнання тощо)

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

Держав

ний, місцевий бюджет, інші джерела

800,0


 

-


 

800,0


 

Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

 

3.3. Придбання комп’ютерної техніки, інтерактивного та дидактичного обладнання для ЗЗСО Кілійської міської ради

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.


 

2019-2020 роки


 

Держав

ний, місцевий бюджет, 

інші джерела

900,0

450,0 

450,0 

Створення сучасного мотивуючого шкільного простору, реалізація реформи загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО Кілійської міської ради, проведення заходів з навчання педагогічних працівників новим формам та методам організації освітнього процесу  за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій.

4.1. Проведення конференцій, навчально-методичних семінарів, круглих столів.  

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, адміністрація ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

-

-

-

-

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО Кілійської міської ради 

5. Підвищення мотивації педагогічних працівників, стимулювання їх до високих професійних  досягнень.

5.1. Заохочення матеріальними виплатами педагогічних працівників ЗЗСО, учні яких показали кращий результат по ДПА для випускників старшої школи у формі зовнішнього незалежного оцінювання за відповідний навчальний рік

у розрізі ЗЗСО Кілійської міської ради відповідно до Рейтингу шкіл Одеської області за результатами ЗНО

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

місцевий бюджет

200,0

100,0

100,0

Підвищення мотивації педагогічних працівників, стимулювання їх до високих професійних  досягнень.

 

5.2.Заохочення матеріальними виплатами педагогічних працівників ЗЗСО, які готували учнів для участі в обласних та всеукраїнських  конкурсах, турнірах, заходах, які проводяться  відповідно до наказу МОН молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099 та здобули призове місце.

Обласні заходи: 

І місце – 3 посадових окладів ;

ІІ місце – 2 посадових окладів; ІІІ місце – 1 посадовий оклад.

Всеукраїнські заходи: І місце – 5 посадових окладів ;

ІІ місце – 4 посадових окладів; ІІІ місце –  3 посадових окладів. 

Відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, ЗЗСО  Кілійської міської ради.

2019-2020 роки

місцевий бюджет

200,0

100,0

100,0

Підвищення мотивації педагогічних працівників, стимулювання їх до високих професійних  досягнень.

 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ       

5600,0

2050,0

3550,0

 


Начальник Відділу освіти 

та молодіжної політики 

Кілійської  міської ради                                                    С.Мергут                  

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь