Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 24.03.2020р.№1258-VII/O-35 «Про звернення депутатів Кілійської міської ради Одеської області до Верховної ради України стосовно висловлення позиції щодо внесення змін до Конституції України в частині місцевого са

Дата: 18.02.2022 12:48
Кількість переглядів: 211

                                                                                                                                                                                                                                            

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

24 березня  2020 року                       м. Кілія                                  № 1258-VII/O-35

 

 

 

Про звернення депутатів Кілійської міської ради Одеської області до Верховної ради України стосовно  висловлення  позиції щодо внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади

 

          

Керуючись  ст.ст. 26, 46, 47  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою недопущення державного втручання у власну компетенцію органів місцевого самоврядування та можливого утиску органів місцевого самоврядування в частині їх повноважень, забезпечення балансу загальнодержавних та місцевих інтересів,   враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів, встановлення місцевих податків та зборів, інвестицій та зовнішньо-економічної діяльності від 23.03.2020р. №35.1.22, з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об'єктів гуманітарної сфери, соціального захисту населення від 23.03.2020р. №35.1.22,  Кілійська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.  Підтримати   звернення депутатів Кілійської міської ради Одеської області до Верховної ради України стосовно висловлення позиції щодо внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади (додається).

   

2. Звернутися до Верховної ради України стосовно висловлення позиції щодо внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування та територіальної організації державної влади.

   

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської  ради   з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об'єктів гуманітарної сфери, соціального захисту населення.                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   П.Бойченко

 

      Додаток до рішення

                                                                        Кілійської міської ради

                                                                      від 24 березня 2020р.

                                                                                 №1258-VII/O-35

 

Звернення депутатів Кілійської міської ради Одеської області

до Верховної ради України стосовно висловлення позиції щодо внесення змін до Конституції України в частині місцевого самоврядування

та територіальної організації державної влади

 

Депутати Кілійської міської ради Одеської області, ознайомившись з проєктом змін до Конституції України, які мають закріпити реформовану систему місцевого самоврядування та нову територіальну організацію влади, а також децентралізацію владних повноважень, висловлюють своє занепокоєння щодо можливого державного втручання у власну компетенцію органів місцевого самоврядування та  утиску органів місцевого самоврядування в частині їх повноважень.

Депутати Кілійської міської ради Одеської області повністю підтримують рішення Президента України щодо відкликання проєкту Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2598 від 13.12.2019р.  для доопрацювання та вважають, що внесення змін до Конституції України стосовно реформи децентралізації потребують детального обговорення та проведення консультацій з представниками всіх зацікавлених сторін та при підготовці даного документа обов’язково повинні враховуватись пропозиції органів місцевого самоврядування. 

Зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування мають закласти основу для становлення сталого економічного  розвитку територій, створити необхідні умови для життєзабезпечення та гармонійного розвитку людини, оптимального поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, забезпечити ефективне використання потенціалу територій. Запровадження такого підходу до адміністративно-територіального устрою забезпечить втілення принципу повсюдності та спроможності місцевого самоврядування.

         Сподіваємось, що зміни до Конституції України забезпечать баланс між представницькою та виконавчою гілками влади. Необхідно вибудувати раціональний розподіл повноважень між рівнями  влади  на принципах субсидіарності.

Вважаємо, що запропонований в проєкті змін до Конституції Інститут Префектури, необхідний в реаліях національного державного будівництва, але як такий, що не перешкоджатиме вільному розвитку місцевої демократії та не суперечить принципам Європейської хартії місцевого самоврядування.

Повноваження Префекта необхідно визначити якомога чітко й таким чином, щоб він не став інструментом тиску на органи представницької влади. Право призупиняти рішення органів місцевого самоврядування має стосуватися лише виключних випадків, коли йдеться про загрозу національній безпеці або територіальній цілісності. Передбачити конституційні гарантії судового захисту прав місцевого самоврядування та відповідальність префектів за протиправні дії, що перешкоджатимуть діяльності місцевих рад та їхніх виконавчих органів.

Також депутати міської ради вважають за необхідне разом зі змінами до Конституції України прийняти низку законодавчих актів, необхідних для продовження децентралізації, впровадження реформи місцевого самоврядування, вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

Необхідно оновити Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», передбачивши в ньому розширення обсягу компетенції органів місцевого самоврядування; внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, створивши належну фінансову основу для здійснення повноважень органами місцевого самоврядування всіх рівнів; прийняти Закон «Про засади адміністративно-територіального устрою», який має визначити порядок створення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування, перейменування адміністративно-територіальних одиниць; ухвалити Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» з метою врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування, в тому числі — зі статусом депутата, виборних посадових осіб, забезпечення політичної нейтральності службовців; ухвалити Закон «Про префектів» для визначення компетенції, порядку організації та діяльності, інших питань реалізації повноважень префектів тощо.

Обговоривши проєкт Закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» № 2598 від 13.12.2019р. та підсумовуючи вище викладене, депутати Кілійської міської ради Одеської області пропонують при доопрацюванні даного проєкту Закону врахувати наступне:

1. Необхідно запровадити дворівневе місцеве самоврядування: місцеві та обласні ради без районних рад.

2. Відповідно до статті 5 Європейської Хартії місцевого самоврядування зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється законом. Тому пропонується внести до проєкту змін до Конституції статтю щодо підтримки питань щодо зміни меж, найменування і перейменування муніципалітетів відповідними муніципальними радами відповідно до закону. Парламент може визнавати муніципалітети з великою чисельністю населення окремими муніципалітетами-областями (наприклад: муніципалітети з населенням понад 700 тисяч жителів, міста Київ та Севастополь).

3. Необхідно зберегти на рівні муніципалітету модель сильного мера, виборної посадової особи, яка очолює виконавчий орган муніципальної ради та головує на засіданнях відповідної ради. Голова громади та рада (депутати) повинні мати п'ятирічний строк повноважень. Голова громади може мати інший представницький мандат (для можливості представляти територію в обласній раді).

4. Є необхідність закріплення у Конституцій обов’язковості представлення у обласній раді кожної громади. Жителі кожного муніципалітету повинні обирати своїх депутатів до обласної ради, а муніципальні ради можуть їх відкликати. Найважливіші рішення обласної ради потребують проведення консультацій з муніципальними радами. Рішення обласних рад виконують їх виконавчі органи.

5. Державну виконавчу владу в АР Крим, областях та повітах повинні здійснювати виключно територіальні представництва органів державної влади.

6. Компетенція органів місцевого самоврядування й надалі повинна  поділятись на власну та делеговану державою. Зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування повинно здійснюватись  виключно у судовому порядку. Державний нагляд повинен здійснюватись  виключно за делегованою державою компетенцією.  

         7. Пропонуємо визначити виключну компетенцію Уряду за визначенням складу Префектів, оскільки саме Уряд є вищим у системі органів виконавчої влади відповідно до статті 113 Конституції України. Префекти повинні призначатися на посади і звільнятись з посад Кабінетом Міністрів України та бути підзвітними та підконтрольними Кабінету Міністрів України. Необхідно запобігти зловживанню префектами своїми правами (можливість висловлення недовіри, оскарження рішень до суду, чітке визначення повноважень в Конституції). Префекти повинні лише спрямовувати та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснювати нагляд за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України; забезпечувати взаємодію територіальних органів центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації.

8. Органи виконавчої влади не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування їх власної компетенції.

9. Держава повинна забезпечувати співмірність фінансових ресурсів та компетенції органів місцевого самоврядування. Зміна компетенції органу місцевого самоврядування повинна здійснюватись з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів та гарантувати повну фінансову забезпеченість делегованих повноважень.

Депутати Кілійської міської ради Одеської області готові до діалогу та переконані, що позиція громади має бути врахована. Адже саме на них лежить відповідальність за надання якісних послуг та створення гідних умов життя для громадян, що і є метою реформи, яку мають закріпити зміни до Конституції.

 

 

Прийнято на 35 черговій сесії Кілійської міської ради Одеської області VII/O скликання


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь