Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 07 грудня 2018 року №229-VII/О-10 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Житловий сервіс» в новій редакції»

Дата: 24.03.2022 15:07
Кількість переглядів: 272

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

07 грудня 2018 року                                             № 229-VII/О-10  

Про затвердження статуту комунального підприємства «Житловий сервіс»

у новій редакції


      Керуючись статтями 17,25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розглянувши звернення директора комунального підприємства «Житловий сервіс» Чебана В.М. від 25.10.2018 року № 2481А/02-06 щодо затвердження Статуту комунального підприємства «Житловий сервіс» у новій редакції, з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, приведення положень Статуту комунального підприємства «Житловий сервіс» в новій редакції у відповідності до вимог чинного законодавства, впорядкування видів економічної діяльності підприємства, враховуючи висновки постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою від 05.12.2018 року № 11.1.3., Кілійська міська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 

- зміна відомостей про засновника юридичної особи - комунального підприємства «Житловий сервіс» (ЄРДПОУ 32443964) Кілійську міську раду (ЄДРПОУ 25426148), адресу засновника: 68303, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Леніна, будинок 57  змінити на адресу: 68303, Одеська область, Кілійський район, м. Кілія, вул. Миру, будинок 57;

- зміна видів економічної діяльності комунального підприємства «Житловий сервіс» (ЄРДПОУ 32443964), а саме,  включити (додати) наступні види діяльності : 

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

81.30

Надання ландшафтних послуг

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

   
 1. Затвердити Статут комунального підприємства «Житловий сервіс» (ЄРДПОУ 32443964) у новій редакції (додається).
 1. Уповноважити директора комунального підприємства «Житловий сервіс» (ЄРДПОУ 32443964) Чебана В.М. здійснити державну реєстрацію Статуту та зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установлений законодавством  термін.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі,зв’язку та благоустрою.


Кілійський міський голова                                                       П.І.Бойченко

 

Додаток 

до рішення Кілійської міської ради

    від «07» грудня 2018 р. 

                                                                          №   229-VII/O-10

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВИЙ СЕРВІС»

(ЄДРПОУ 32443964)

 (нова редакція)
 

м. Кілія


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Житловий сервіс»  (далі – «Підприємство») утворене Кілійською міською радою (далі – «Засновник») відповідно до рішення        № 356-XXIV-16 від 15 січня 2004 року «Про реорганізацію підприємств» і діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів.

 1.2. Підприємство діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших нормативно-правових актів.

1.3. Підприємство здійснює свою діяльність на власний ризик, з правом найма робочої сили згідно чинного законодавства та цього статуту.

1.4. Підприємство створено на невизначений термін.

  2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство має:

 • повне найменування: Комунальне підприємство «Житловий сервіс»,  скорочену назву: КП "Жилсервіс".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 68303, Україна, Одеська область, м.Кілія,  вул. Суворова, № 104.

  3. ЗАСНОВНИК ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Засновником та Власником Підприємства є Кілійська міська рада, далі "Засновник".

3.2. Функції Засновника, визначені чинним законодавством та даним Статутом, виконує     Кілійська міська рада.

 3.3 Підприємство не несе відповідальності по зобов`язанням Засновника та органа місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить Підприємство.

 3.4. Засновник не несе відповідальність по зобов’язанням підприємства.

  4. ЗАВДАННЯ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 4.1. Метою діяльності Підприємства є господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів відповідно до  класифікатору видів економічної діяльності затвердженого наказом  Державного комітету України з питань технічного регулювання  та споживчої політики від 11.10.2010 року № 457  «Про затвердження та скасування класифікаторів» та отримання прибутків.

 4.2. Предметом діяльності Підприємства є:  

4.2.1. Комплексне обслуговування об'єктів.

4.2.2.Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

4.2.3. Збирання безпечних відходів.

4.2.4 .Послуги вантажного автомобільного транспорту.

4.2.5. Надання послуг з перевезення речей.

4.2.6. Організація будівництва будівель.

4.2.7. Будівництво трубопроводів.

4.2.8. Будівництво житлових та нежитлових приміщень.

4.2.9. Інші будівельно-монтажні роботи. І плит.

4.2.10. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

4.2.11. Електромонтажні роботи.

4.2.12. Покрівельні роботи.

4.2.13. Виробництво керамічних плиток і плит.

4.2.14. Виробництво виробів з бетону для будівництва.

4.2.15. Виробництво виробів з гіпсу для будівництва.

4.2.16. Різання оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

4.2.17. Інші спеціалізовані будівельні роботи.

4.2.18. Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.

4.2.19. Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

4.2.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

4.2.21. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

4.2.22. Надання в оренду вантажних автомобілів.

4.2.23. Організування поховань і надання суміжних послуг.

4.2.24. Послуги з обслуговування об’єктів.

4.2.25. Інші види діяльності із прибирання.

4.2.26. Організування поховань і надання суміжних послуг.

4.2.27. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

4.2.28. Збирання безпечних відходів. 

4.2.29. Оброблення та видалення безпечних відходів.

4.2.30. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

4.2.31. Надання ландшафтних послуг.

4.2.32. Інші види діяльності, які не суперечать меті підприємства та діючому законодавству України.

4.3. Підприємство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов’язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство є юридичною особою публічного права від дня його державної реєстрації.

5.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ЄДРПОУ.

5.3. Державна реєстрація Підприємства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.4. Комунальне підприємство діє на основі комунальної власності Кілійської міської об’єднаної територіальної громади.

5.5. Підприємство має цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. 

5.6. Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Підприємство здійснює цивільні права та обов’язки через свої органи управління, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно чинного законодавства.

5.7. Цивільна правоздатність Підприємства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

5.8. Підприємство має право в установленому чинним законодавством порядку, на підставі рішення Засновника: 

 • вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності, за умови дотримання вимог чинного законодавства.

5.9. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності згідно чинного законодавства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави і її органів. Держава і її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

5.10. Майно та активи Підприємства, а також майно, надане їм для користування, що знаходиться на території України, не підлягає конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

5.11. Підприємство самостійно планує свою виробничо-господарську, фінансову та іншу діяльність на основі договорів або інших форм зобов’язань і вільне у виборі предмета таких зобов’язань та порядку і умов господарських взаємовідносин з іншими особами, у визначенні видів та розмірів відповідальності договірних сторін за прийнятими зобов’язаннями.

5.12. Підприємство за (погодженням/затвердженням) Засновника встановлює тарифи за надані послуги, роботи тощо.

5.13. Самостійно веде переговори, укладає контракти, договори в тому числі трудові.

5.14. Підприємство діє на основі повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютний та інші рахунки в установах банків, печатки зі своєю назвою, штампи,   бланки та інші реквізити.  

5.15. Підприємство має право залучати для роботи спеціалістів, самостійно визначати форми, системи та розміри оплати праці.

6. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство здійснює свою фінансово-господарську діяльність відповідно до затвердженого Засновником фінансового плану і підпорядковує її досягненню мети та реалізації статутних завдань Підприємства.

6.2. Розрахункові та інші фінансово-господарські операції Підприємства відображаються на розрахункових, поточних та інших рахунках. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, діяльності філій та представництв, а також веде бухгалтерську і статистичну звітність та подає її у встановленому порядку і обсязі податковим органам, органам державної статистики та іншим державним органам.

6.3. Фінансові результати і підсумки фінансово-господарської діяльності Підприємства відображаються в його річному балансі і затверджуються Засновником Підприємства. 

6.4. Персональну відповідальність за стан обліку, своєчасне подання статистичної, бухгалтерської та іншої звітності несе головний бухгалтер Підприємства, а при відсутності такої посади – керівник Підприємства.

6.5. Списання з балансу Підприємства безнадійної дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів Підприємства, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

6.6.Перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідними державними органами, в межах їх компетенції, та органами зазначеними у Статуті.

6.7.Пдприємство звітує  про стан виконання річного фінансового плану перед Засновником.

6.8. Підприємство самостійно розпоряджається чистим прибутком, що залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Для покриття дефіциту фінансових ресурсів Підприємство має право взяти банківську позику за погодженням з Засновником, або отримати кошти від Засновника у вигляді поточних і капітальних трансфертів з міського бюджету.

        6.10. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту населення міста на роботи та послуги.

        6.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

 7. ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗАСНОВНИКА

 

7.1. Підприємство зобов'язане:

 • здійснювати власну діяльність згідно Статуту та чинного законодавства;
 • здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність;
 • своєчасно проводити розрахунки з державним та місцевим бюджетом, по оплаті праці робітників;
 • забезпечити працівникам безпечні та не шкідливі умови праці;
 • розробляти та реалізовувати комплексні заходи по охороні праці згідно чинного законодавства;
 • в мирний та воєнний час виконувати мобілізаційні завдання, запропоновані та затверджені місцевими радами.

7.2. Підприємство має і інші обов’язки які передбачені Статутом та чинним законодавством. 

7.3. Засновник зобов'язаний:

 • сприяти організації Підприємства;
 • проводити планові ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства;
 • всебічно сприяти Підприємству в його діяльності.

7.4. Засновник має і інші обов’язки які передбачені Статутом та чинним законодавством.

 8. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Майно Підприємства складається з виробничих та невиробничих фондів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

8.2. Все майно Підприємства перебуває у комунальній власності Кілійської міської об’єднаної територіальної громади, і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання, Підприємство  користується без права його відчуження, вчиняючи  щодо  нього будь які  дії, що суперечать чинному законодавству України  та Статуту Підприємства. На це майно не може бути звернено  стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

8.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника;
 • майно, утворене Підприємством у результаті фінансово-господарської діяльності;
 • продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності;
 • одержаних доходів;
 • кредити банків;
 • благодійних внесків і пожертвувань юридичних і фізичних осіб; 
 • іншого майна набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством.
 • субвенції з державного бюджету,
 • капітальні та поточні трансферти з міського бюджету.

8.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є комунальною власністю громади несе Підприємство. 

8.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Підприємству у користування, несе Підприємство, якщо розподіл ризику між Підприємством та власником майна не встановлений угодою, за якою майно передане у користування. 

8.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об'єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за згодою Засновника, на конкурсних засадах .

8.7. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно чинного законодавства.

  9. МАЙНО ТА  СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Джерелами формування майна Підприємства є:

9.1.1. доходи, одержані від реалізації товарів, робіт і послуг;

9.1.2. кредити банків та інших кредиторів, у тому числі міжнародних;

9.1.3. майно, придбане у встановленому законодавством порядку;

9.1.4. капітальні та поточні трансферти з міського бюджету;

9.1.5. субвенції з державного бюджету;

9.1.6.  майно та кошти передані Засновником;

9.1.7.безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

9.1.8. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Забороняється використання для формування статутного капіталу кошти, одержані в кредит, під заставу, векселі, майно комунальних підприємств, яке відповідно до закону (рішення Засновника) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

9.2. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у встановленому законодавством порядку за рішенням суду.

9.3. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

9.4. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до рішень Засновника.

9.5. Статутний фонд Підприємства складають основні фонди, які передані йому Кілійською міською радою у безоплатне користування, майно та грошові засоби, отримані Підприємством внаслідок фінансово-господарскої діяльності та дотації Засновника.

9.6. При прийнятті на баланс Підприємства майна комунальної власності територіальної громади м. Кілія його вартість відноситься на поповнення Статутного капіталу Підприємства за рішенням міської ради.

9.7. У разі зміни (збільшення або зменшення) розміру Статутного капіталу за рішенням міської ради вносяться відповідні зміни до Статуту Підприємства.

   10.  ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Прибуток Підприємства створюється із надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних витрат. Із балансового прибутку Підприємства сплачуються відсотки по банківських кредитах, а також вносяться передбачені законодавством України податки та платежі до бюджетів. 

10.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, використовується за рішенням Засновника.

10.3 Рішенням Засновника встановлюється розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

 

  11. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

11.1. Засновник – Кілійська міська рада  здійснює свої права по управлінню підприємством через уповноважений орган – виконавчий комітет Кілійської міської ради, згідно з цим Статутом та чинним законодавством.

11.2. Керівництво господарською діяльністю здійснює директор Підприємства, що призначається на посаду та звільняється міським  головою відповідно до підписаного контракту, згідно вимог  ч.4 п.10 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11.3. До виключної компетенції Засновника належить:

 • визначення головних напрямів діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання;
 • затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту;
 • створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
 • прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу,
 • затвердження граничного складу працівників та фонду оплати праці;

11.4. Статутом до компетенції Засновника можуть бути віднесені й інші питання.

11.5. До компетенції уповноваженого органу – виконавчого комітету     Засновника відносяться такі повноваження:

 • визначення форм контролю за діяльністю Підприємства;
 • визначення умов оплати праці Директора Підприємства, та керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 • прийняття рішень, що до отримання Підприємством банківських кредитів;
 • попереднє розглядання річних звітів, балансів та висновків по ним контролюючого органу;
 • аналіз діяльності Підприємства, реалізації, інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 • подання Засновнику пропозицій з питань діяльності Підприємства;
 • попереднє розглядання усіх питань, які виносяться до розгляду Засновника;
 • контроль за виконанням встановлених Засновником планів, та основних напрямів діяльності Підприємства;
 • прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності керівника Підприємства,
 • затвердження тарифів на послуги Підприємства відповідно чинного законодавства;
 • погодження штатного розкладу і посадових окладів робітників Підприємства, філій та представництв. Встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання здійснюється згідно чинного законодавства.

11.6. Виконавчим органом Підприємства є Керівник  Підприємства -Директор.

11.7. При призначенні Директора з ним укладається контракт, в якому визначаються права, строки найму, обов’язки та відповідальність Директора перед Засновником, умови його матеріального забезпечення i звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.

11.8. Керівник  Підприємства виступаючи від імені Підприємства зобов’язаний діяти в інтересах Підприємства сумлінно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень. 

11.9. Керівник  має наступні повноваження: 

 •  організація та здійснення керівництва оперативною діяльністю Підприємства, забезпечення виконання рішень Засновника;
 • представляти Підприємство у відносинах з юридичними і фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Підприємства в межах своєї компетенції без довіреності;
 • представляти Підприємство у відносинах з судовими органами   без довіреності;
 •  вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності й інші питання діяльності Підприємства;
 • вирішення питань підбору, підготовки і використання кадрів; 
 • видача доручень на вчинення юридичних дій від імені Підприємства;
 • приймання на роботу та звільнення з роботи працівників Підприємства, застосовування до них заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
 • відповідно до законодавства видача наказів з питань діяльності Підприємства;
 • затвердження поточних планів діяльності Підприємства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
 • затвердження штатного розкладу і посадових окладів робітників Підприємства, філій та представництв, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання здійснюється згідно чинного законодавства за погодженням з уповноваженим органом;
 • прийняття рішень про відрядження;
 • реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 • організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Підприємства;
 • приймання рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції інших органів управління Підприємством.

         11.10. Інші права, обов’язки і відповідальність керівника визначаються Статутом, та в контракті.

 

 12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ З ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

12.1. Трудові відносини найманих працівників з Підприємством, включаючи питання прийому на роботу і звільнення, робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій регулюються внутрішніми документами Підприємства та трудовими договорами. 

12.2. Умови трудових договорів не можуть погіршувати становища найманих працівників Підприємства порівняно з умовами, встановленими чинним законодавством.

12.3. Керівник Підприємства самостійно визначає кількість працюючих, порядок наймання та звільнення працівників, розпорядок дня, форми, системи та розміри оплати праці, умови матеріального стимулювання, обсяги і напрямки використання коштів, що спрямовуються на споживання в межах затверджених кошторисів, порядок надання вихідних днів та відпусток, надання інших пільг працівникам.

12.4. Підприємство гарантує мінімальну заробітну плату працівникам, встановлену згідно з чинним законодавством. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та користуються всіма видами соціального забезпечення, передбаченими чинним законодавством.

12.5. Управління Підприємством проводиться в порядку встановленим Статутом, у тому числі на основі поєднання прав Засновника та інтересів трудового колективу Підприємства, що відмічається у колективній угоді, укладеній згідно чинного законодавства.

12.6. Колективним договором (угодою) регулюються виробничі, трудові і економічні стосунки трудового колективу з Підприємством, питання охорони праці, соціального розвитку колективу. Розбіжності, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору (угоди), вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством. Сторони, які уклали колективний договір (угоду), не менше одного разу на рік взаємно звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

12.7. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору, що регулює трудові відносини працівника з Підприємством.

12.8. Трудовий колектив Підприємства, як сторону колективного договору (угоди), представляє обраний і уповноважений ним в порядку, передбаченому чинним законодавством, орган трудового колективу (профспілковий комітет). Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, члени якого обираються таємним голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу строком на 3 роки не менш як 2/3 голосів. Членів виборного органу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи виконавчого органу Підприємства без згоди відповідного виборного органу цього колективу.

12.9. Спори між працівниками Підприємства та працівників з Підприємством, які виникають у процесі їх роботи на Підприємстві, розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

  13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Контроль за діяльністю Підприємства здійснює фінансовий орган Засновника у порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством.

13.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється за дорученням міського голови, з власної ініціативи фінансового органу Засновника, або з ініціативи Керівника  Підприємства.


  14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

ВИДІЛ З ПІДПРИЄМСТВА

14.1. Діяльність Підприємства припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. Порядок припинення Підприємства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством.

14.3. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Підприємства здійснюються за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

14.4. Злиття передбачає припинення діяльності Підприємства і ще однієї або більш юридичних осіб і передачу всіх прав та обов’язків одній новій створеній в результаті таких дій юридичній особі.

14.5. Приєднання передбачає припинення діяльності Підприємства і передачу всіх прав та обов’язків іншій юридичній особі.

14.6. Поділ передбачає припинення діяльності Підприємства і передачу у відповідних частках всіх прав та обов’язків кільком юридичним особам – правонаступникам.

14.7. Перетворення передбачає припинення діяльності Підприємства шляхом зміни організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки Підприємства. 

14.8. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, а у випадках, встановлених чинним законодавством, – за рішенням суду.

14.9. Ліквідація – це така форма припинення Підприємства, при якій воно перестає існувати зі всіма правами і обов’язками, що йому належали. При ліквідації права і обов’язки Підприємства не переходять до іншої особи.

14.10. Порядок та строки припинення і ліквідації Підприємства регулюється чинним законодавством.

14.11. Виділом з Підприємства є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов’язків Підприємства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

14.12. До виділу з Підприємства нових юридичних осіб застосовуються за аналогією положення Статуту та чинного законодавства про припинення Підприємства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. 

14.13. Діяльність Підприємства вважається припиненою, або Підприємство вважається ліквідованим – з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

ДІЙСНІСТЬ НОРМ СТАТУТУ

 

15.1. Положення Статуту можуть змінюватись або доповнюватись на підставі рішень Засновника. 

        15.2. Всі зміни та доповнення до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. 

15.3.Питання, не врегульовані  цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.


Заступник міського голови  з питань                                                                

діяльності виконавчих органів                                                    Симиненко О.А.      

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь