Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року №403-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського райо

Дата: 24.03.2022 15:13
Кількість переглядів: 269

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

15.03.2019 року                           м. Кілія                                  № 403-VII/O-15

 

Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області

 

Керуючись Господарським кодексом України, статтями 26, 32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до рішення Кілійської районної ради від 15.02.2019 р. № 382-VII-XVII «Про передачу Комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» до комунальної власності Кілійської міської об’єднаної територіальної громади», рішення Кілійської міської ради від 12.02.2018 року № 663-VII-32 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи висновки постійної комісії Кілійської міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою від 11.02.2019р. № 12.1.12, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області в особі Кілійської міської ради комунальне підприємство Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ юридичної особи 22452850 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Перекопської Дивизії, будинок 6).

 

 1. Змінити склад засновників юридичної особи публічного права - комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ юридичної особи 22452850 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Перекопської дивізії, будинок 6) шляхом виключення зі складу засновників Кілійську районну раду, код ЄДРПОУ 23214904 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру (колишня Леніна), будинок 44) та включення до складу засновників Кілійську міську раду, код ЄДРПОУ 25426148 (68303, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 57).
 1. Змінити назву комунального підприємства:

3.1. повне найменування комунальне підприємство Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» на комунальне підприємство Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації»;

3.2. скорочене найменування КП «РБТІ» на КП КМР «БТІ».

 1. Змінити види економічної діяльності комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» згідно з класіфікацією видів економічної діяльності (КВЕД):

- виключити КВЕД 96.09 – надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;

- включити КВЕД 71.11. - діяльність у сфері архітектури.

 

 1. Затвердити статут комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ юридичної особи 22452850 (68303, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Перекопської Дивизії, будинок 6) в новій редакції (додаток 1).
 1. Директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» Козловій Марії Михайлівні подати документи до органів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу відповідно до вимог чинного законодавства України.
 1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області в особі Кілійської міської ради необоротні активи та запаси, які перебувають у користуванні комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ юридичної особи 22452850 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Перекопської Дивизії, будинок 6).
 1. Створити комісію з приймання-передачі необоротних активів та запасів комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ юридичної особи 22452850, із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Комісія) та затвердити її склад (додаток 2).
 1. Комісії забезпечити приймання-передачі необоротних активів та запасів комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації», код ЄДРПОУ юридичної особи 22452850, у відповідності до вимог чинного законодавства України та надати акти приймання-передачі на затвердження в строк до 01.04.2019 року.
 1. Загальному відділу апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради та директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» врегулювати трудові відносини згідно з вимогами трудового законодавства.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кілійської міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою.

  Міський голова                                                                            П. Бойченко

Додаток 1

до рішення Кілійської міської ради

від 15.03.2019 року № 403-VII/О-15

 

 

 

 

 

с т а т у т

комунального  підприємства

Кілійської  МІСЬКОЇ  ради

«БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

 

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

м. Кілія

2019 рік

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» (далі - Підприємство) – унітарне, комунальне підприємство, засноване Кілійською міською радою для досягнення мети та виконання завдань, поставлених цим статутом (далі - Статут).

Підприємство створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Засновником Підприємства є Кілійська міська об’єднана територіальна громада Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Засновник).

1.3. Підприємство діє на базі відокремленої частини комунальної власності Засновника і входить до сфери його управління.

1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.5. Засновник здійснює повноваження щодо діяльності  Підприємства в межах, визначених чинним законодавством України.

1.6 Найменування Підприємства: 

1.6.1. Повне:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІЛІЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ».

1.6.2. Скорочене:

КП КМР «БТІ».

1.7. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:

68303, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Перекопської Дивизії, будинок 6.

1.8. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, рішеннями Кілійської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Кілійського міського голови і цим Статутом.

 

2. Мета і предмет господарської діяльності

 

2.1. Підприємство утворене з метою:

2.1.1. здійснення господарської діяльності у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, інженерних мереж, зелених насаджень та їх оцінкою, а також іншою діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством України (діяльність у сфері архітектури);

2.1.2. одержання відповідного доходу.

2.2. Засновником делегуються Підприємству власні повноваження, а саме:

- створення локальної електронної бази даних обліку нерухомого майна, розташованого на території Кілійської міської об’єднаної територіальної громади;

- створення умов для доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг, а також архівних справ та надання у встановленому законодавством України порядку платної інформації для юридичних та фізичних осіб;

- ведення, зберігання, внесення змін в інвентаризаційні справи на об’єкти нерухомого майна, розташовані на території Кілійської міської об’єднаної територіальної громади.

2.3. Предметом діяльності Підприємства є:

- виконання технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна: житлових, нежитлових приміщень, громадських та промислових об’єктів, розташованих на території України, на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- виконання технічної інвентаризації зелених насаджень (різноманітних дерев, кущів, багаторічних насаджень, тощо), які знаходяться на території України на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- виконання технічної інвентаризації інженерних мереж та споруд, які знаходяться на території України на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- організація та проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, на яких це майно розташоване;

- підготовка на замовлення власників, користувачів Висновку щодо технічної можливості поділу (виділу) об’єкту нерухомого майна;

- підготовка на замовлення власників, користувачів розрахунку часток у спільній власності на об’єкти нерухомого майна;

- надання платних консультацій, пов’язаних з питаннями технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, щодо технічної можливості його поділу (виділу), а також розрахунку часток та з інших питань;

- надання послуг з питань оформлення обміну квартир державного житлового фонду, а також підготовки пропозицій у випадку обміну квартир державного та комунального житлового фонду, розташованих на території Кілійської міської ради та житлового фонду інших форм власності;

 2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

 

3. Майно та прибуток Підприємства

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Засновника та закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його самостійному балансі.

3.3 Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, придбання майна інших суб'єктів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.4. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень Засновника.

3.5. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

3.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб. Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного законодавства України.

3.7. Відчуження майна, що належить до основних фондів (будівлі, споруди, передавальні пристрої тощо) Підприємства, здійснюється за згодою та за рішенням Засновника.

3.8. Списання майна здійснюється згідно вимог чинного законодавства України, в порядку визначеному рішеннями Кілійської міської ради.

3.9. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами, державними та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.

3.10. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.11. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів, оплати відсотків по кредитах банків, покриття відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні в безоплатне користування іншим особам.

 

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та обов’язки юридичної особи, яке має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням тощо.

4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових справах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно організовує господарську діяльність, виходячи з мети і предмета його діяльності.

4.5. Підприємство діє на принципах господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статичний облік результатів своєї діяльності та відповідну звітність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства, крім випадків встановлених законами.

4.8. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, закладами і організаціями державної та комунальної форми власності. Діяльність Підприємства базується на рівних правових та економічних засадах згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.9. Підприємство має право створювати у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими юридичними особами філії, представництва.

4.10. Підприємство може брати участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.11. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

5. Трудовий колектив Підприємства та його соціальна діяльність.

5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі вимог чинного законодавства України. Права трудового колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством.  

5.2 Підприємство у своїй діяльності повинно дотримуватися усіх вимог та норм, які встановлені положеннями чинного законодавства.

5.3 Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються директором комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» (далі – Директор) самостійно, шляхом укладення колективного договору з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

5.5. Підприємство здійснює відрахування до фондів соціального страхування, інших фондів, є платником податків по бюджету згідно з чинним законодавством.

6. Органи управління Підприємством

6.1 Вищим органом управління Підприємством є Засновник, що своїми рішеннями визначає усі необхідні питання діяльності Підприємства.

6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться:

6.2.1. затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

6.2.2. збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства ;

6.2.3. визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

6.2.4. погодження створення Підприємством, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів;

6.2.5. надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.

6.2.6. прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання в межах чинного законодавства;

6.2.7. надання дозволів на одержання та (або) надання грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

6.2.8. прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

6.3 Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації згідно з чинним законодавством у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кілійським міським головою. З Директором укладається контракт.

6.6 Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення Директора, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, своєю діяльністю дотримується вимог Конституції, законів України та виконує рішення Засновника, його виконавчого комітету та розпоряджень Кілійського міського голови.

6.8. Директор:

6.8.1. діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;

6.8.2. здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

6.8.3. представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами, установами організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

6.8.4. формує та затверджує штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати, застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

6.8.5. видає накази (розпорядження) та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок функціональні обов'язки працівників;

6.8.6. вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно з законодавством, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

7. Організація роботи Підприємства та відповідальність

7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які погоджуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи Підприємства здійснюється за функціональними призначеннями згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими Директором.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність з чинним законодавством України.

7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження/втрати майна Підприємства несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

8. Реорганізація та ліквідація Підприємства

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною їм.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до вимог діючого законодавства України.

9. Заключні положення

9.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Кілійської міської ради                                                                    Л.Г. Кріпакова

Додаток 2

до рішення Кілійської міської ради

від 15.03.2019р. № 403-VII/O-15

СКЛАД

Голова комісії:

Чапраз

Наталя Едуардівна

-

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Члени комісії:

Шалар Інна Олександрівна

-

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради

Фадєєва Валентина Іванівна

-

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради

Максимець Устинія Петрівна

-

Головний бухгалтер комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації»

Чумаченко Віктор Леонідович

-

Голова постійної комісії Кілійської міської ради з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об'єктів гуманітарної сфери, соціального захисту населення

Чакир Ігор Дмитрович

-

Голова постійної комісії Кілійської міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою

Петрусенко Ірина Іванівна

-

Начальник відділу з питань бюджету спільної власності територіальних громад сіл і міст району та регіонального розвитку

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Кілійської міської ради

Л. Кріпакова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь