A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 29 жовтня 2021 року №853-VIII-14 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року № 403-VII/0-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро техні

Дата: 24.03.2022 15:18
Кількість переглядів: 244

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

29 жовтня 2021 року                            м. Кілія                                    № 853-VIII-14

 

Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 15 березня     2019 року № 403-VII/0-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області» (зі змінами)

 

Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», рішенням Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року № 403-VII-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області», розглянувши клопотання директора комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» від 27.09.2021 року №865, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності від 27 жовтня 2021 року №15.1.14, з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної і мобілізаційної роботи  від 27 жовтня 2021 року №13.1.10, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Кілійської міської ради від 15 березня      2019 року № 403-VII/0-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області» (зі змінами), а саме:

1.1. У назві, тексті рішення та його додатках в усіх відмінках словосполучення «Кілійська міська об’єднана територіальна громада» замінити на словосполучення «Кілійська міська територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області».

1.2. Змінити місцезнаходження юридичної особи комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» ідентифікаційний код юридичної особи 22452850, з Україна, 68300, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Перекопської Дивізії, будинок 6 на Україна, 68300, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Перекопської Дивізії, будинок 6.

2. Внести зміни до додатку 1 рішення Кілійської міської ради від           15 березня 2019 року № 403-VII/0-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Районне бюро технічної інвентаризації» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області», а саме: викласти та затвердити Статут комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації», ідентифікаційний код юридичної особи 22452850, в новій редакції (додається).

 3. Директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» ідентифікаційний код юридичної особи 22452850, здійснити відповідні заходи щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію Кілійської міської ради з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної і мобілізаційної роботи.

 

Міський голова                                                               Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 

Додаток

до рішення

Кілійської міської ради

від 29 жовтня 2021 року

853-VIII-14

 

 

 

 

 

с т а т у т

комунального  підприємства

Кілійської  МІСЬКОЇ  ради

«БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»

 

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

м. Кілія

2021 рік.

1. Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» (далі - Підприємство) – унітарне, комунальне підприємство, засноване Кілійською міською радою для досягнення мети та виконання завдань, поставлених цим статутом (далі - Статут).

Підприємство створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Засновником Підприємства є Кілійська міська територіальна громада Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Засновник).

1.3. Органом управління комунального підприємства є виконавчий комітет Кілійської міської ради.

1.4. Підприємство діє на базі відокремленої частини комунальної власності Засновника і входить до сфери його управління.

1.5. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.6. Засновник здійснює повноваження щодо діяльності  Підприємства в межах, визначених чинним законодавством України.

1.7 Найменування Підприємства: 

1.7.1. Повне:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІЛІЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ».

1.7.2. Скорочене:

КП КМР «БТІ».

1.8. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:

Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія,

вулиця Перекопської Дивізії, будинок 6.

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, законами України, іншими законодавчими актами, рішеннями Кілійської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Кілійського міського голови і цим Статутом.

2. Мета і предмет господарської діяльності.

2.1. Підприємство утворене з метою:

2.1.1. здійснення господарської діяльності у сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, інженерних мереж, зелених насаджень та їх оцінкою, а також іншою діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством України (діяльність у сфері архітектури);

2.1.2. одержання відповідного доходу.

2.2. Органом управління делегуються Підприємству власні повноваження, а саме:

- створення локальної електронної бази даних обліку нерухомого майна, розташованого на території Кілійської міської територіальної громади;

- створення умов для доступу юридичних та фізичних осіб до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг, а також архівних справ та надання у встановленому законодавством України порядку платної інформації для юридичних та фізичних осіб;

- ведення, зберігання, внесення змін в інвентаризаційні справи на об’єкти нерухомого майна, розташовані на території Кілійської міської територіальної громади.

2.3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Предметом діяльності Підприємства є:

- виконання робіт з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна: житлових, нежитлових приміщень, громадських та промислових об’єктів, розташованих на території України, на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- виконання робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень (різноманітних дерев, кущів, багаторічних насаджень, тощо), які знаходяться на території України на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- виконання робіт з технічної інвентаризації інженерних мереж та споруд, які знаходяться на території України на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- організація та проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, на яких це майно розташоване;

- підготовка на замовлення власників, користувачів Висновку щодо технічної можливості поділу (виділу) об’єкту нерухомого майна;

- підготовка на замовлення власників, користувачів розрахунку часток у спільній власності на об’єкти нерухомого майна;

- надання платних консультацій, пов’язаних з питаннями технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, щодо технічної можливості його поділу (виділу), а також розрахунку часток та з інших питань;

- надання послуг з інвентаризаційно-технічних робіт щодо поділу об’єктів нерухомого майна, на основі спеціальних постанов і розпоряджень директивних органів;

 2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

3. Майно та прибуток Підприємства.

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Засновника та закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його самостійному балансі.

3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи отримані від надання послуг, виконання робіт, реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, придбання майна інших суб'єктів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.4. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень Засновника.

3.5. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

3.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб. Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного законодавства України.

3.7. Відчуження майна, що належить до основних фондів (будівлі, споруди, передавальні пристрої тощо) Підприємства, здійснюється за згодою та за рішенням Засновника.

3.8. Списання майна здійснюється згідно вимог чинного законодавства України, в порядку визначеному рішеннями Кілійської міської ради.

3.9. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами, державними та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.

3.10. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.11. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів, оплати відсотків по кредитах банків, покриття відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні в безоплатне користування іншим особам, якщо Засновником не прийнято рішення про встановлення частки прибутку Підприємства, що підлягає перерахуванню до бюджету Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

4. Юридичний статус Підприємства.

4.1. З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та обов’язки юридичної особи, яке має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням тощо.

4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових справах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно організовує господарську діяльність, виходячи з мети і предмета його діяльності.

4.5. Підприємство діє на принципах господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статичний облік результатів своєї діяльності та відповідну звітність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства, крім випадків встановлених законами.

4.8. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, закладами і організаціями державної та комунальної форми власності. Діяльність Підприємства базується на рівних правових та економічних засадах згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.9. Підприємство має право створювати у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими юридичними особами філії, представництва.

4.10. Підприємство може брати участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.11. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

5. Трудовий колектив Підприємства та його соціальна діяльність.

5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі вимог чинного законодавства України. Права трудового колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством.  

5.2. Підприємство у своїй діяльності повинно дотримуватися усіх вимог та норм, які встановлені положеннями чинного законодавства.

5.3. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються директором комунального підприємства Кілійської міської ради «Бюро технічної інвентаризації» (далі – Директор) самостійно, шляхом укладення колективного договору з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

5.5. Підприємство здійснює відрахування до фондів соціального страхування, інших фондів, є платником податків по бюджету згідно з чинним законодавством.

 

6. Органи управління Підприємством.

6.1. Засновником Підприємства є Кілійська міська рада, що  здійснює свої права по управлінню підприємством через уповноважений орган управління – виконавчий комітет Кілійської міської ради, згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться:

6.2.1. затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

6.2.2. збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства ;

6.2.3. визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

6.2.4. погодження створення Підприємством, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів;

6.2.5. надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.

6.2.6. прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання в межах чинного законодавства;

6.2.7. надання дозволів на одержання та (або) надання грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

6.2.8. прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

6.3. Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації згідно з чинним законодавством у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови. З Директором укладається контракт.

6.6.  Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення Директора, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, своєю діяльністю дотримується вимог Конституції, законів України та виконує рішення Засновника, його виконавчого комітету та розпоряджень Кілійського міського голови.

6.8. Директор:

6.8.1. діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;

6.8.2. здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства України, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

6.8.3. представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами, установами організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

6.8.4. формує та затверджує штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати, застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

6.8.5. видає накази (розпорядження) та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок функціональні обов'язки працівників;

6.8.6. вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно з законодавством, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

 

7. Організація роботи Підприємства та відповідальність.

7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які погоджуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи Підприємства здійснюється за функціональними призначеннями згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими Директором.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність з чинним законодавством України.

7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження/втрати майна Підприємства несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

 

8. Реорганізація та ліквідація Підприємства.

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною їм.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

9. Заключні положення.

9.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

9.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням виконавчого комітету Кілійської міської ради.

9.4. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Директор КП КМР «БТІ»                                                       Вадим ІВАЩЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь