Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 16 березня 2022 року №1259/VIII/19 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року №404-VIII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської міської ради «Відділ капітальног

Дата: 24.03.2022 15:32
Кількість переглядів: 324

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

16 березня 2022 року                            м. Кілія                                  № 1259/VIII/19

Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року № 404-VII/0-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Відділ капітального будівництва» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області» (зі змінами)

 

Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», рішенням Кілійської міської ради від 15.03.2019 року №404-VII-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Відділ капітального будівництва» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області», розглянувши клопотання директора комунального підприємства Кілійської міської ради «Відділ капітального будівництва» від 22.12.2021 №18, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності від 16.03.2022 року №24.1.55, з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного   захисту   населення   та   оборонної   і   мобілізаційної   роботи   від 16.03.2022 року №18.1.22, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року № 404-VII/0-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Відділ капітального будівництва» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області»           (зі змінами), а саме:

1.1. Змінити відомості про місцезнаходження засновника – Кілійської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 25426148, що містяться в   Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців та

громадських формувань з Україна, 68303, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 57 на Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський  район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 57.

1.2. У назві, тексті рішення та його додатках в усіх відмінках словосполучення «Кілійська міська об’єднана територіальна громада» замінити на словосполучення «Кілійська міська територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області».

1.3. Змінити місцезнаходження юридичної особи комунального підприємства Кілійської міської ради «Відділ капітального будівництва», ідентифікаційний код юридичної особи 35990534 з Україна, 68303, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 48 на Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Миру,   будинок 44.

2. Внести зміни до додатку 1 рішення Кілійської міської ради від           15 березня 2019 року № 404-VII-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Відділ капітального будівництва» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області, внесення змін до відомостей про юридичну особу та затвердження статуту в новій редакції» (зі змінами), а саме: викласти та затвердити Статут комунального підприємства Кілійської міської ради «Відділ капітального будівництва», ідентифікаційний код юридичної особи 35990534 (Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 44) в новій редакції (додається).

3.  Визнати таким, що втратило чинність рішення Кілійської міської ради від 30 липня 2021 року № 621-VIII-10 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року №404-VII-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Відділ капітального будівництва» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області, внесення змін до відомостей про юридичну особу та затвердження статуту в новій редакції» (зі змінами)».

4. Директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Відділ капітального будівництва» здійснити відповідні заходи щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію Кілійської міської ради з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного   захисту   населення   та   оборонної   і   мобілізаційної   роботи.

 

Міський голова                                                               Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

    Додаток

            до рішення

            Кілійської міської ради

            від 16 березня 2022 року

            №1259/VIII/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с т а т у т

комунального  підприємства

Кілійської  МІСЬКОЇ  ради

«відділ

капітального  будівництва»

 

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

м. Кілія

2021 рік

                               1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Кілійської міської ради «Відділ капітального будівництва» (далі – Підприємство) - комунальне, унітарне підприємство, засноване Кілійською міською радою для досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим статутом (далі - Статут).

Підприємство створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Засновником Підприємства є Кілійська міська  територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Засновник).

1.3. Підприємство діє на базі відокремленої частини комунальної власності Засновника і входить до сфери його управління.

1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.5. Виконавчі органи Кілійської міської ради здійснюють повноваження щодо управління Підприємством в межах , визначених чинним законодавством України.

1.6. Найменування комунального підприємства:

1.6.1. Повне:                          

Комунальне підприємство кілійської МІСЬКОЇ ради

«відділ капітального будівництва»                          

1.6.2. Скорочене:                       

КП КМР «ВКБ»

1.7. Юридична адреса КомунальнОГО підприємствА кілійської МІСЬКОЇ ради «відділ капітального будівництва»:

Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія,

вулиця Миру, будинок 44

1.8. Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи набуваються з дня державної реєстрації.

1.9. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку з своїм найменуванням, інші реквізити юридичної особи.

1.10. Підприємство несе відповідальність перед кредиторами за своїми зобов’язаннями майном, належним йому на праві власності, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.11. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Кілійської міської ради та держави. Кілійська міська рада та держава не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

1.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, може мати інші права та обов’язки, передбачені діючим законодавством України щодо комунального підприємства. Реалізація конкретних прав чи обов’язків, не передбачених цим Статутом повинна бути узгоджена з Кілійською міською радою.

 

1.10. Для виконання покладених на Підприємство завдань йому надається право:

1.10.1. одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб тощо, незалежно від форми власності та підпорядкування інформацію (відомості), необхідні для роботи, виконання статутних завдань, а також завдань Кілійської міської ради;

1.10.2. інформувати Кілійську міську раду про стан виконання статутних завдань, а також завдань Кілійської міської ради та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;

1.10.3. брати участь у роботі Кілійської міської ради (нарадах, комісія тощо) в частині, що стосується статутної діяльності Підприємства;

1.10.4. на реалізацію інших прав, необхідні для досягнення мети, основних завдань діяльності Підприємства, відповідають предмету діяльності Підприємства, не суперечать законодавству України та Статуту.

 

     2. Мета і предмет та основні завдання діяльності Підприємства

2.1. Підприємство створено з метою:

2.1.1. удосконалення та планування капіталовкладень, забезпечення найбільш ефективного їх використання та освоєння;

2.1.2. забезпечення виконання планів будівництва та освоєння капіталовкладень;

2.1.3. впровадження найбільш прогресивних проектних рішень при плануванні та будівництві об’єктів капітального будівництва.

2.2. Основними завданнями Підприємства є:

2.2.1. технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом капітальних споруд;

2.2.2. виконання окремих видів проектно-кошторисних робіт;

2.2.3. надання посередницьких послуг;

2.2.4. технічне опрацювання документів, проектно-кошторисної документації стосовно будівництва капітальних споруд.

2.3. У відповідності до мети та завдань Підприємства предметом його діяльності є:

2.3.1. розробка комплексних, перспективних та річних планів будівництва, участь у їх розгляді, представлення та погодження у відповідних органах;

2.3.2. погодження термінів видачі проектно-кошторисної документації, здійснення контролю за виконанням комплексної технічної документації;

2.3.3. забезпечення у встановленому порядку експертизи проектно-кошторисної документації та внесення її на затвердження;

2.3.4. здійснення обліку технічної та іншої документації;

2.3.5. розробка спільно з підрядними, будівельними, пусконалагоджувальними та іншими спеціалізованими організаціями планів підрядних робіт та укладення з ними відповідних договорів;

2.3.6. вирішення у встановленому порядку усіх технічних питань, що виникають в процесі проектування та будівництва;

2.3.7. контроль за якістю будівництва та ремонту об’єктів, які належать до комунальної власності Кілійської міської  територіальної громади Одеської області, вжиття заходів, щодо усунення виявлених недоліків;

2.3.8. здійснення контролю за впровадженням нових будівельних технологій при будівництві або реконструкції об’єктів, які належать до комунальної власності Кілійської міської  територіальної громади Одеської області;

2.3.9. розробка спільно з заінтересованими особами перспективних та поточних планів матеріально-технічного забезпечення будівництва з урахуванням потреб у матеріалах та обладнанні;

2.3.10. організація у встановленому порядку прийняття до експлуатації закінчених будівельних об’єктів, підготовка документації та участь у комісіях з прийняття об’єктів до експлуатації;

2.3.11. складання  статистичної звітності про результати виконання  планів будівництва;

2.3.12. здійснення підбору та підвищення професійності інженерно-технічних працівників та спеціалістів.

2.3.13. На підставі замовлень як фізичних так і юридичних осіб:

2.3.13.1. виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт, розширення та реконструкція будівель та споруд;

2.3.13.2. здійснення прив’язки до місцевих умов типових та окремих проектів будівель, надання інших видів технічних послуг, пов’язаних з будівництвом та реконструкцією споруд.

2.3.14. інші види діяльності, які відповідають меті та завданням Підприємства.

     3. Порядок утворення статутного капіталу та формування майна

3.1. Майно Підприємства становлять основні засоби та оборотні кошти виробничі і невиробничі фонди, інші цінності, відображені в його самостійному балансі.

3.2. Майно, що є комунальною власністю Кілійської міської  територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області, закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.       

3.3. Джерелами формування майна Підприємства можуть бути:

- доходи, одержані від надання послуг, інших видів господарської діяльності;

- доходи, надані банківськими установами та іншими кредиторами;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організації та громадян у встановленому законодавством України порядку;

- безоплатні внески громадян, юридичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.      

3.4. Відчуження майна Підприємства здійснюється після погодження з Кілійською міською радою у встановленому законодавством порядку.

                 4. Порядок розподілу прибутків та збитків

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).

4.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них видатків, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів, залишається в Підприємстві та використовується для розвитку матеріальної бази, заохочення працівників, інших заходів, спрямованих на економічне зміцнення Підприємства.

4.3. Засновник контролює розподіл прибутків від діяльності Підприємства.

4.4. Підприємство звітує перед Засновником про розподіл своїх прибутків.

4.5. Директор Підприємства (далі – Директор) в межах умов, визначених трудовим законодавством України та колективним договором обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат.

4.6. Умови оплати праці Директора визначаються в контракті.

4.8. Збитки, завдані Підприємству підлягають відшкодуванню відповідно до вимог діючого законодавства.

                   5. Права та обов’язки Підприємства

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями розвитку відповідно до завдань, поставлених Кілійською міською радою, а також на підставі науково-технічних прогнозів, кон’юктури ринку відповідних послуг, економічної доцільності та ефективності;

5.1.2. реалізувати послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної доцільності;

5.1.3. за згодою з Кілійською міською радою розпоряджатися майном, належним Підприємству;

5.1.4. за погодженням з Кілійською міською радою виступати замовником інших об’єктів будівництва, незалежно від форм власності;

5.1.5. для виконання статутних завдань, або завдань, поставлених Кілійською міською радою може бути одержувачем бюджетних коштів відповідно порядку, встановленого бюджетним законодавством України.

5.2. Підприємство зобов’язано:

5.2.1. приймати до виконання поставлені йому в установленому законодавством України, Статутом порядку замовлення та завдання, враховувати їх при формуванні планів, визначенні перспектив діяльності та при виборі контрагентів;

5.2.2. Підприємство:

5.2.2.1. забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань;

5.2.2.2. здійснює будівництво, реконструкцію та оновлення матеріальної бази;

5.2.2.3. забезпечує опанування новими методами управління майном;

5.2.2.4. здійснює безпосередню оперативну діяльність для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Підприємством.

              6. Органи управління і контролю, їх компетенція

6.1. Безпосереднє управління та оперативне керівництво Підприємством здійснює Директор.

6.2. Засновник затверджує Директора та укладає контракт з ним.

6.3. Директор:

- є підзвітним перед Кілійською міською радою;

- несе повну відповідальність за стан діяльності Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами і майном Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства;

- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання поточних виробничих та фінансових планів;

- укладає трудові договори з працівниками, здійснює прийом на роботу;

- заохочує працівників у відповідності до чинного законодавства.

- накладає стягнення на працівників у відповідності з законодавством;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України;

- від імені Підприємства підписує колективний договір.

6.4. Рішення з питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я тощо, приймаються за участю трудового колективу та/або профспілкового комітету Підприємства.

6.5. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами.

6.6. Трудовий колектив Підприємства на загальних зборах розглядає та затверджує проект колективного договору.

6.7. Засновник не має права втручатися в безпосередню оперативну та господарську діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.8. Кілійська міська рада, її виконавчі органи здійснюють контроль та мають право здійснювати перевірки діяльності Підприємства.

6.9. Кілійська міська рада (її виконавчі органи, посадові особи за дорученням):

- отримують інформацію про діяльність Підприємства, в тому числі можуть знайомитися з документами бухгалтерського обліку, статистичною звітністю, іншою документацією.

6.10. Засновник стосовно Підприємства:

- приймає рішення про реорганізацію, ліквідацію Підприємства;

- отримує щоквартально та за підсумками роботи за рік звіт про показники фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження Засновника.

6.11. Виконавчим органом Підприємства є Керівник  Підприємства -Директор.

6.12. При призначенні Директора з ним укладається контракт, в якому визначаються права, строки найму, обов’язки та відповідальність Директора перед Засновником, умови його матеріального забезпечення i звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.

6.13. Контроль за діяльністю Підприємства та відносинами його з органами державної виконавчої влади та управління здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.14. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану перед Засновником.

6.15. Контроль за діяльністю з боку трудового колективу може здійснюватися на умовах, визначених колективним договором.

6.16. Засновник може призначити ревізійний орган Підприємства.

 7. Господарська та соціальна діяльність

7.1. Підприємство є самостійним при здійсненні безпосередньої господарської діяльності.

7.2. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами будуються на договірній основі.

7.3. Інші питання господарської діяльності Підприємства вирішуються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8. Умови реорганізації та ліквідації

8.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації, ліквідації та в інших випадках та порядку, визначених чинним законодавством України.

8.2. Реорганізація Підприємства (злиття, приєднання, розділ, виділення, перетворення) здійснюються за рішенням Кілійської міської ради.

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником, та відбувається в порядку, визначеному законодавством України.

8.4. Ліквідація Підприємства за рішення суду здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

8.5. Майно, що залишається після ліквідації Підприємства розподіляється за рішенням Кілійської міської ради.

9. Інші положення

9.1. Зміни до Статуту вносяться за рішенням Кілійської міської ради і підлягають державній реєстрації.

 

Міський голова                                                            Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь