Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року №405-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комуна

Дата: 24.03.2022 15:34
Кількість переглядів: 302

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

15.03.2019 року                              м. Кілія                                     № 405-VII/O-15

 

Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» із спільної власності територіальнихгромад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області

 

Керуючись Господарським кодексом України, статтями 26, 32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до рішення Кілійської районної ради від 15.02.2019 р. № 383-VII-XVII «Про передачу Комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» до комунальної власності Кілійської міської об’єднаної територіальної громади», рішення Кілійської міської ради від 12.02.2018 року № 663-VII-32 «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи висновки постійної комісії Кілійської міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою від 11.02.2019р. № 12.1.14, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області в особі Кілійської міської ради комунальне підприємство Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня», ідентифікаційний код юридичної особи 37904981 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82).
  1. Змінити склад засновників юридичної особи публічного права - комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня», ідентифікаційний код юридичної особи 37904981 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82) шляхом виключення зі складу засновників Кілійську районну раду, код ЄДРПОУ 23214904 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру (колишня Леніна), будинок 44) та включення до складу засновників Кілійську міську раду, ідентифікаційний код юридичної особи 25426148 (68303, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 57).
  1. Змінити назву комунального підприємства:

3.1. повне найменування комунальне підприємство Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» на комунальне підприємство Кілійської міської ради «Кілійська друкарня»;

3.2. скорочене найменування КП «Кілійська районна друкарня» на КП КМР «Кілійська друкарня».

  1. Затвердити статут комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня», ідентифікаційний код юридичної особи 37904981 (68303, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82) в новій редакції (додаток 1).
  1. Директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» Вербич Олені Олександрівні подати документи до органів державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу відповідно до вимог чинного законодавства України.
  1. Прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області в особі Кілійської міської ради необоротні активи та запаси, які перебувають у користуванні комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня», код ЄДРПОУ юридичної особи 37904981 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82).

 

  1. Створити комісію з приймання-передачі необоротних активів та запасів комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня», код ЄДРПОУ юридичної особи 37904981, із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Комісія) та затвердити її склад (додаток 2).
  1. Комісії забезпечити приймання-передачі необоротних активів та запасів комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня», код ЄДРПОУ юридичної особи 37904981 (68300, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82), у відповідності до вимог чинного законодавства України та надати акти приймання-передачі на затвердження в строк до 01.04.2019 року.

 

  1. Загальному відділу апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради та директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» врегулювати трудові відносини згідно з вимогами трудового законодавства.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кілійської міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою.

 

Міський голова                                                                               П. Бойченко

Додаток 1

до рішення Кілійської міської ради

від 15.03.2019 року № 405-VII/O-15

 

 

 

 

 

 

с т а т у т

комунального  підприємства

Кілійської  МІСЬКОЇ  ради

«КІЛІЙСЬКА ДРУКАРНЯ»

 

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кілія

2019 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальне підприємство Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» (далі - Підприємство) – унітарне, комунальне підприємство, засноване Кілійською міською радою для досягнення мети щодо задоволення суспільних потреб шляхом здійснення Підприємством визначених видів діяльності та виконання завдань, поставлених цим статутом (далі - Статут).

Підприємство створене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Засновником Підприємства є Кілійська міська об’єднана територіальна громада Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Засновник).

1.3.Підприємство діє на базі відокремленої частини комунальної власності Засновника і входить до сфери його управління.

1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.5. Засновник здійснює повноваження щодо діяльності Підприємством в межах, визначених чинним законодавством України.

 1.6. Найменування Підприємства: 

1.6.1. Повне:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 «КІЛІЙСЬКА ДРУКАРНЯ».

1.6.2. Скорочене:

КП КМР «Кілійська друкарня».

1.7. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:

68303, Одеська область, Кілійський район,місто Кілія,

вулиця Гагаріна, будинок 82.

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, рішеннями Кілійської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Кілійського міського голови і цим Статутом.

2. Мета і предмет господарської діяльності

2.1. Підприємство утворене з метою:

2.1.1. задоволення суспільних потреб Кілійської міської територіальної громади Одеської області, інших фізичних та юридичних осіб шляхом здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, певних видів діяльності;

2.1.2. одержання відповідного доходу.

2.3. Предметом діяльності Підприємства є:

- видання книг;

- видання газет;

- видання журналів та періодичних публікацій;

- інші види видавничої діяльності;

- друкування газет;

- інша поліграфічна діяльність;

- брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність;

- надання інших послуг поліграфічної діяльності;

- оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення;

- оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям;

- роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами;

 - роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами.

2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

3. Майно та прибуток Підприємства

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Засновника та закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також іншіцінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його самостійному балансі.  

3.3 Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Засновником;

- грошові та майнові вклади;

- доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів господарської діяльності;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, придбання майна інших суб'єктів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- придбане майно;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.4. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень Засновника.

3.5. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

3.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб. Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного законодавства України.

3.7 Відчуження майна, що належить до основних фондів (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди, передавальні пристрої; транспортні засоби) Підприємства, здійснюється за згодою та за рішенням Засновника.

3.8. Списання майна здійснюється згідно вимог чинного законодавства України, в порядку визначеному рішеннями Засновника.

3.9. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами, державними та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.

3.10. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.11. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів, оплати відсотків по кредитах банків, покриття відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні в безоплатне користування іншим особам.

4. Юридичний статус Підприємства

4.1. З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та обов’язки юридичної особи, яке має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням тощо.

4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових справах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно організовує господарську діяльність, виходячи з мети і предмета його діяльності.

4.5. Підприємство діє на принципах господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статичний облік результатів своєї діяльності та відповідну звітність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства, крім випадків встановлених законами.

4.8. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, закладами і організаціями державної та комунальної форми власності. Діяльність Підприємства базується на рівних правових та економічних засадах згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.9. Підприємство має право створювати у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими юридичними особами філії, представництва.

4.10. Підприємство може брати участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.11. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

5. Трудовий колектив Підприємства та його соціальна діяльність.

5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності згідно вимог чинного законодавства. Права трудового колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством.  

5.2 Підприємство у своїй діяльності повинно дотримуватися усіх вимог та норм, які встановлені положеннями чинного законодавства.

5.3 Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються директором комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» (далі – Директор) самостійно, шляхом укладення колективного договору з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

5.5. Підприємство здійснює відрахування до фондів соціального страхування, інших фондів, є платником податків по бюджету згідно з чинним законодавством.

6. Органи управління Підприємством

6.1 Вищим органом управління Підприємством є Засновник, що своїми рішеннями визначає усі необхідні питання діяльності Підприємства. Взаємовідносини Засновника та Підприємства регулюються законодавством України та цим Статутом.

6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться:

6.2.1. затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

6.2.2. збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства ;

6.2.3. визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

6.2.4. погодження створення Підприємством, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів;

6.2.5. надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.

6.2.6. прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання в межах чинного законодавства;

6.2.7. надання дозволів на одержання та (або) надання грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

6.2.8. прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

6.3 Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації згідно чинного законодавства у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кілійським міським головою. З Директором укладається контракт.

6.6 Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення Директора, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, своєю діяльністю дотримується вимог Конституції, законів України та виконує рішення Засновника, його виконавчого комітету та розпоряджень Кілійського міського голови.

6.8. Директор:

6.8.1. діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;

6.8.2. здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

6.8.3. представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами, установами організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

6.8.4. формує та затверджує штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати, застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

6.8.5. видає накази (розпорядження) та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок функціональні обов'язки працівників;

6.8.6. вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

7. Організація роботи Підприємства та відповідальність

7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які погоджуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи Підприємства здійснюється за функціональними призначеннями згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженимиДиректором.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність з чинним законодавством України.

7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження/втрати майна Підприємства несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

8. Реорганізація та ліквідація Підприємства

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною їм, а у випадках банкрутства – в порядку, визначеному законодавством України.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.8. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Державного реєстру.

9. Заключні положення

9.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається за рішенням Засновника в порядку, передбаченому Регламентом Кілійської міської ради.

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

Кілійської міської ради                                                                    Л.Г. Кріпакова

 

Голова комісії:

Чапраз

Наталя Едуардівна

-

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Члени комісії:

Шалар Інна Олександрівна

-

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради

Фадєєва Валентина Іванівна

-

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Кілійської міської ради

Ногай Наталя Володимирівна

-

Т.в.о. головного бухгалтера комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня»

Чумаченко Віктор Леонідович

-

Голова постійної комісії Кілійської міської ради з питань депутатської діяльності та етики, Регламенту міської ради, законності, правопорядку, організації та діяльності закладів і об'єктів гуманітарної сфери, соціального захисту населення

Чакир Ігор Дмитрович

-

Голова постійної комісії Кілійської міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, підприємництва, транспорту, торгівлі, зв’язку та благоустрою

Петрусенко Ірина Іванівна

-

Начальник відділу з питань бюджету спільної власності територіальних громад сіл і міст району та регіонального розвитку

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Кілійської міської ради

Л. Кріпакова

Додаток 2

до рішення Кілійської міської ради

від 15.03.2019р. № 405-VII/O-15

СКЛАД

комісії з приймання-передачі необоротних активів та запасів

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь