Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

Рішення Кілійської міської ради від 23 грудня 2021 року №1037-VIII-17 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року № 405-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілій

Дата: 24.03.2022 15:39
Кількість переглядів: 310

УКРАЇНА

КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

23 грудня  2021 року                              м. Кілія                                № 1037-VIII-17

Про внесення змін та доповнень до рішення Кілійської міської ради від    15 березня 2019 року № 405-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області» (зі змінами)

                                              

Керуючись ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України, п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», рішенням Кілійської міської ради від 15 березня 2019 року № 405-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області», розглянувши клопотання директора комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» від 01.11.2021 №39, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності від 21.12.2021 року №20.1.37, з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної і мобілізаційної роботи від 21.12.2021 року №16.1.10, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Кілійської міської ради від   15 березня 2019 року № 405-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області» (зі змінами), а саме:

1.1. Змінити відомості про місцезнаходження засновника – Кілійської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи 25426148, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з Україна, 68303, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 57 на Україна, 68303, Одеська область, Ізмаїльський  район, місто Кілія, вулиця Миру, будинок 57.

1.2. У назві, тексті рішення та його додатках в усіх відмінках словосполучення «Кілійська міська об’єднана територіальна громада» замінити на словосполучення «Кілійська міська територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області».

1.3. Змінити місцезнаходження юридичної особи комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня», ідентифікаційний код юридичної особи 37904981 з Україна, 68300, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82 на Україна, 68300, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82.

1.4. Внести зміни до видів діяльності комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

1.4.1.  Виключити:

КВЕД 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

КВЕД 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

            1.4.2. Додати:

КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції;

КВЕД 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;

КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

КВЕД 58. 14 Видання журналів і періодичних видань.

2. Внести зміни до додатку 1 рішення Кілійської міської ради від              15 березня 2019 року № 405-VII/О-15 «Про прийняття комунального підприємства Кілійської районної ради «Кілійська районна друкарня» зі спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об’єднаної територіальної громади Одеської області», а саме: викласти та затвердити Статут комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» ідентифікаційний код юридичної особи 37904981 (Україна, 68300, Одеська область, Ізмаїльський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82) в новій редакції (додається).

3. Директору комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» ідентифікаційний код юридичної особи 37904981, здійснити відповідні заходи щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію Кілійської міської ради з питань комунальної власності, розвитку інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної і мобілізаційної роботи .

 

Міський голова                                                               Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 

                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                       до рішення

                                                                                                                       Кілійської міської ради

                                  від 23 грудня 2021 року

                                                                                                                       № 1037-VIII-17

 

 

 

 

 

 

с т а т у т

комунального  підприємства

Кілійської  МІСЬКОЇ  ради

«КІЛІЙСЬКА ДРУКАРНЯ»

 

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кілія

2021 рік

 

1. Загальні положення.

1.1. Комунальне підприємство Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» (далі - Підприємство) – унітарне, комунальне підприємство, засноване Кілійською міською радою для досягнення мети щодо задоволення суспільних потреб шляхом здійснення Підприємством визначених видів діяльності та виконання завдань, поставлених цим статутом (далі - Статут).

1.2. Засновником Підприємства є Кілійська міська територіальна громада Ізмаїльського району Одеської області в особі Кілійської міської ради (далі – Засновник).

1.3. Підприємство діє на базі відокремленої частини комунальної власності Засновника і входить до сфери його управління.

1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.5. Виконавчі органи Кілійської міської ради здійснюють повноваження щодо управління Підприємством в межах, визначених чинним законодавством України.

1.6. Підприємство за згодою Засновника може:

1.6.1. брати участь в спільній діяльності інших підприємств;

1.7 Найменування Підприємства : 

1.7.1. Повне:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 «КІЛІЙСЬКА ДРУКАРНЯ».

1.7.2. Скорочене:

КП КМР «Кілійська друкарня».

1.8. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства:

Україна, 68300, Одеська область, Ізмаїльський район,

місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок 82.

1.9. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Постановами та Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, законами України, іншими законодавчими актами, рішеннями Кілійської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Кілійського міського голови і цим Статутом.

2. Мета і предмет господарської діяльності.

2.1. Підприємство утворене з метою:

2.1.1. задоволення суспільних потреб мешканців Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району, Одеської області, інших фізичних та юридичних осіб шляхом здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, певних видів діяльності;

2.1.2. одержання відповідного доходу.

2.3. Предметом діяльності Підприємства є:

- виробництво паперових канцелярських товарів;

- видання книг;

- видання газет;

- видання журналів і періодичних видань;

- інші види видавничої діяльності;

- друкування газет;

- друкування іншої продукції;

- виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;

- брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних з нею послуг;

- роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;

 - інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

3. Майно та прибуток Підприємства.

3.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Засновника та закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.2. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його самостійному балансі.

3.3 Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане Засновником;

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів господарської діяльності;

- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, придбання майна інших суб'єктів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- придбане майно у встановленому законодавством порядку;

- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.4. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку згідно діючого законодавства України, рішень Засновника.

3.5. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи погіршення його стану або пошкодження.

3.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб. Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного законодавства України.

3.7 Відчуження майна, що належить до основних фондів (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди, передавальні пристрої; транспортні засоби) Підприємства, здійснюється за згодою та за рішенням Засновника.

3.8. Списання майна здійснюється згідно вимог чинного законодавства України, в порядку визначеному рішеннями Засновника.

3.9. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами, державними та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.

3.10. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.11. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів, оплати відсотків по кредитах банків, покриття відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні в безоплатне користування іншим особам, якщо Засновником не прийнято рішення про встановлення частки прибутку Підприємства, що підлягає перерахуванню до бюджету Кілійської міської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

4. Юридичний статус Підприємства.

4.1. З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та обов’язки юридичної особи, яке має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням тощо.

4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових справах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно організовує господарську діяльність, виходячи з мети і предмета його діяльності.

4.5. Підприємство діє на принципах господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, податковий та статичний облік результатів своєї діяльності та відповідну звітність згідно з чинним законодавством України.

4.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства, крім випадків встановлених законами.

4.8. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, закладами і організаціями державної та комунальної форми власності. Діяльність Підприємства базується на рівних правових та економічних засадах згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.9. Підприємство має право створювати у встановленому законом порядку самостійно або спільно з іншими юридичними особами філії, представництва.

4.10. Підприємство може брати участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.11. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

5. Трудовий колектив Підприємства та його соціальна діяльність.

5.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору(контракту). Права трудового колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу регулюються колективним договором, згідно чинного законодавства України.

5.2 Підприємство у своїй діяльності повинно дотримуватися усіх вимог та норм, які встановлені положеннями чинного законодавства.

5.3 Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються директором комунального підприємства Кілійської міської ради «Кілійська друкарня» (далі – Директор) самостійно, шляхом укладення колективного договору з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

5.5. Підприємство здійснює відрахування до фондів соціального страхування, інших фондів, є платником податків по бюджету згідно з чинним законодавством.

6. Органи управління Підприємством.

6.1. Засновником Підприємства є  Кілійська міська територіальна громада Одеської області в особі Кілійської міської ради, що  здійснює свої права по управлінню підприємством через уповноважений орган управління – виконавчий комітет Кілійської міської ради, згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. До виключної компетенції Засновника відносяться:

6.2.1. затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

6.2.2. збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Підприємства;

6.2.3. визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

6.2.4. погодження створення Підприємством, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів;

6.2.5. надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.

6.2.6. прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання в межах чинного законодавства;

6.2.7. надання дозволів на одержання та (або) надання грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

6.2.8. прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

6.3 Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації згідно чинного законодавства у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кілійським міським головою. З Директором укладається контракт.

6.6 Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення Директора, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, своєю діяльністю дотримується вимог Конституції, законів України та виконує рішення Засновника, його виконавчого комітету та розпоряджень Кілійського міського голови.

6.8. Директор:

6.8.1. діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;

6.8.2. здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

6.8.3. представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами, установами організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

6.8.4. формує та затверджує штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати, застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

6.8.5. видає накази (розпорядження) та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок функціональні обов'язки працівників;

6.8.6. вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

7. Організація роботи Підприємства та відповідальність.

7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які погоджуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи Підприємства здійснюється за функціональними призначеннями згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими Директором.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність з чинним законодавством України.

7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження/втрати майна Підприємства несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

8. Реорганізація та ліквідація Підприємства.

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною їм, а у випадках банкрутства – в порядку, визначеному законодавством України.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.8. Ліквідація Підприємства вважається завершеною , а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Державного реєстру.

9. Заключні положення.

9.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається за рішенням Засновника в порядку, передбаченому Регламентом Кілійської міської ради.

 

Міський голова                                                            Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь