A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кілійська громада
Одеська область, Ізмаїльський район

УВАГА! Повідомлення

Дата: 23.11.2022 08:46
Кількість переглядів: 89

Додаток 1

Повідомлення про намір

отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин

        

ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» (юридична адреса: 65020, Одеська область, м. Одеса, вул. Спиридонівська, буд. 31, офіс 2) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розташованими на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ»  за адресою: 68303, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. Портова, буд. 4.

ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» призначене для транспортування і зберігання зернових культур.

Інвентаризацією джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу виявлено 5 джерел викидів забруднюючих речовин.

Технологічні процеси виробництва, пов'язані з викидами забруднюючих речовин в атмосферу: транспортування і зберігання зернових культур.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 1 група інгредієнтів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.

Загальний обсяг забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними джерелами підприємства складає  0,107 т/рік.

З метою визначення ступеня дії викидів забруднюючих речовин на навколишнє середовище, був проведений розрахунок розсіювання  забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, який показав, що максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери не перевищують ГДК, у тому числі викиди цих речовин в атмосферу є допустимими і санітарно-гігієнічні норми забезпечуються. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Кілійської громади за адресою:  вул. Миру, 57, м. Кілія, Ізмаїльський р-н, Одеська обл., 68303, тел.: (04843) 43450, e-mail: kiliyskiygorsovet@ukr.net та Одеської обласної державної адміністрації за адресою: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107, тел.: (048) 728-35-52, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

 

 

 Додаток 2

 

15. Інформація для ознайомлення громадськості

            Метою розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, є отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкту  підприємства ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ».

  1.      Опис промислового об'єкта.

ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» призначене для транспортування і зберігання зернових культур.

Підприємство розташоване на території портового пункту Кілія ДП «МТП Усть-Дунайськ»  за адресою: 68303, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Кілія, вул. Портова, буд. 4.

Виробничі потужності відсутні.

Продуктивність технологічного устаткування:

  • норія НЦ 1-100: проектна – 100 т/год, фактична –50 т/год;

  • пересувні стрічкові конвеєри: проектна та фактична – 50 т/год.

Режим роботи устаткування однозмінний.

Час роботи устаткування:

  • норія НЦ 1-100. Час роботи – 2500 год/рік.

  • ангар. Час роботи – 6480 год/рік.

  • склад. Час роботи – 6480 год/рік.

  • пересувні стрічкові конвеєри. Час роботи – 2500 год/рік.

15.2 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 1 група інгредієнтів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна).

- Найбільш поширеними забруднюючими речовинами,  які викидаються стаціонарними      джерелами, є: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,107 т/рік.

-   Небезпечні забруднюючі речовини, які викидаються стаціонарними джерелами, відсутні.

-   Інші забруднюючі речовинами, які присутні у викидах об’єкта, відсутні.

-   Забруднюючі речовини, що не мають ГДКм.р. (ОБРВ), відсутні.

      Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає 0,107 т/рік.

По всіх ЗР перевищень порогових значень потенційних викидів не виявлено, т.ч. підприємство відноситься до III групи і не підлягає постановці на  Державний облік.

15.3 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва.

         Відповідно до переліку виробництв і технологічного устаткування, наведеним в додатку 3 «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців», ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ» не належить до виробництв і не має технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології і методи управління .

15.4 Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

          Оскільки підприємство ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ КІЛІЯ»  відноситься до III групи, згідно «Інструкції…» заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

  1.    Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших джерел викидів:

Джерела викидів, для яких норматив граничнодопустимого викиду встановлюється за законодавством, відсутні

Джерела викидів, для яких норматив граничнодопустимого викиду  забруднюючих речовин встановлюється від величини масового потоку, відсутні.

Для неорганізованих стаціонарних джерел (дж.6001÷6005) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Умови, встановлювані в дозволі на викиди.

Умова I. До викидів забруднюючих речовин.

1.1 Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2 До технологічного процесу.

1.2.1 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об’єкті здійснювались таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об’єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.2.2 Для неорганізованих джерел.

1) Вузол пересипки зернових культур повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути не менше 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 3 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 50 т/год (дж.6001).

2) Вузол пересипки зернових культур повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути не менше 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 1,5 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 50 т/год (дж.6002, 6003).

3) Вузол пересипки зернових культур повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість зернових культур повинна бути більше 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 0,5 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 50 т/год (дж.6004).

4) Завантаження зернових культур зі складу та ангару повинно здійснюватись гнучким зерноводом, з судна - грейфером. Висота пересипки не повинна перевищувати 0,5 м. Інтенсивність пересипки гнучким зерноводом не повинна перевищувати 50 т/год, грейфером – 30 тгод (дж.6005).

1.3 До обладнання та споруд.

1.3.1 Суб'єкт господарювання не повинен використовувати у виробництві устаткування іншого типу.

1.3.2  Все технологічне устаткування повинно утримуватись у технічно-справному стані.

1.4 До очистки газопилового потоку.

Умови не встановлюються.

Умова 2. До виробничого контролю.

Умови не встановлюються.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

3.1 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії та направляти повідомлення телефоном або факсом (якщо є така можливість) до територіального органу Державної екологічної інспекції, якщо трапляється що-небудь з наступного:

а)Будь-який викид, який не відповідний вимогам Дозволу;

б)Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату і час такої аварії, привести детальну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів та для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається до територіального органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які привели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3  Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Інформування та підготовка персоналу

3.4  Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

  1. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та /або досвідом роботи).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь